Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (21.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-016/11 POrnitológiaPRIF B1 401AOrszághová, Turčoková
09:50-11:20TYZ (21.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-055-1/506A/00 CPedobiológiaPRIF B1 433Šimonovičová, Dlapa
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KEk/N-bBEK-001-1/3054/00 PEvolučné trendyPRIF B2 407AKlembara
14:50-15:35TYZ (21.09.2015) PriF.KGe/N-bBUB-058-1/538D/00 PMolekulárno-biologické metódy v systematickej biológiiPRIF B2 446Krajčovič, Dušinský
15:40-16:25TYZ (21.09.2015) PriF.KGe/N-bBUB-058-1/538D/00 CMolekulárno-biologické metódy v systematickej biológiiPRIF B2 446
16:30-18:00TYZ (21.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-317/10 PÚvod do ekológie živočíchovPRIF B2 304Kocian, Stloukalová, Degma, Tirjaková, Stloukal, Žiak, Hensel, Košel
Ut
08:10-09:40TYZ (22.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-046-1/5E6C/00 PBiodiverzitaPRIF CH1 2Fenďa, Stloukal
09:50-11:20TYZ (22.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-055-1/506A/00 PPedobiológiaPRIF B2 304Krumpál, Vykouková
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH2 130Dugovičová, Slováková, Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-13:55TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-14:45TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:00-15:30TYZ (22.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-005/15 STeória a prax fylogenetickej systematikypo dohode s vyučujúcim
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 417Rózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
12:20-13:50TYZ (22.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-075/14 PTeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B1 305Vďačný, Kodada
St
07:20-08:50TYZ (23.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-045-1/00 PProtistológiaPRIF B2 404TirjakováupBIGE - cvičenia po dohode
09:00-10:30TYZ (23.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-004/11 PEkosozológiaPRIF B2 446Kocian
10:40-12:10TYZ (23.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-035-1/636F/00 CAplikačný softvérPRIF B1 401A
12:20-13:50TYZ (23.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 PParazitológiaPRIF CH1 3Fenďa
14:00-15:30TYZ (23.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-902-1/5A5B/00 SSeminár k bakalárskej práci zo zoológie (1)PRIF B1 401AStloukal
15:40-17:10TYZ (23.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 304Kúdela, Fenďa, Jedlička, Degma
17:20-18:50TYZ (23.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-046-1/5E6C/00 SBiodiverzitaPRIF CH1 3
14:50-16:20TYZ (23.09.2015) PriF.KBCh/N-bCBI-302/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Mikušová, Kollárová
Št
07:20-08:50TYZ (24.09.2015) PriF.KZ/N-bBXX-045-1/00 CProtistológiaPRIF B2 402
09:50-11:20TYZ (24.09.2015) PriF.KEk/N-bUBI-041-1/3A34/00 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 1Kováč
11:30-13:00TYZ (24.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 401Frisová Christophoryová
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
15:40-17:10TYZ (24.09.2015) PriF.KZ/N-bBZO-071/10 PZáklady muzeológiePRIF B1 320Kautman, Kodada
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KBCh/N-bCBI-302/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Mikušová, Kollárová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie