Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
15:40-17:10TYZ (21.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-116/15 SMorfológia a morfogenéza rastlínPRIF HERBAR R-26
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
08:10-09:40TYZ (22.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-101/15 PTaxonómia rastlínPRIF HERBAR R-26Mičieta
09:50-11:20TYZ (22.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-114/15 PFytogeografiaPRIF HERBAR R-26Mičieta
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-115/15 SPopulačná biológia rastlínPRIF HERBAR R-26
13:10-14:40TYZ (22.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-118/15 SPalynológiaPRIF HERBAR R-26
15:40-17:10TYZ (22.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-119/15 SLesné ekosystémyPRIF HERBAR R-23
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
09:50-11:20TYZ (23.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-102/15 PFytocenológiaPRIF HERBAR R-26Kubalová, Mišíková
11:30-13:00TYZ (23.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-104/15 PLichenológiaPRIF HERBAR R-26Mišíková
14:00-15:30TYZ (23.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-105/15 SOdborný seminár 1PRIF HERBAR R-26
15:40-17:10TYZ (23.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-120/15 SSynantropná flóraPRIF HERBAR R-26
17:20-18:50TYZ (23.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-103/15 PFykológiaPRIF HERBAR R-26Kováčik, Mišíková
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BSlováková
Št
10:40-12:10TYZ (24.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-117/15 PDendrológiaPRIF HERBAR R-26Mišíková, Černušáková
12:20-13:50TYZ (24.09.2015) PriF.KBo/N-mBGG-121/15 SHuby SlovenskaPRIF HERBAR R-26
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie