Rozvrh hodín
3upMACH* - učiteľstvo predmetov chémia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-034/10 PŠkolský manažmentPRIF B2 404Haláková
Ut
09:00-11:15TYZ (16.02.2016) PriF.KAlCh/N-bUCE-012/10 PAnalytická chémiaPRIF CH1 3Hutta
11:30-13:00TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bUCH-011-1/283D/00 PDidaktika chémiePRIF CH2 118Brestenská
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bUCH-011-1/283D/00 SDidaktika chémiePRIF CH2 118Brestenská
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
08:10-08:55TYZ (17.02.2016) PriF.KAlCh/N-bUCE-012/10 SAnalytická chémiaPRIF CH2 301Chalányová
09:00-12:00TYZ (17.02.2016) PriF.KAlCh/N-bUCE-012/10 CAnalytická chémiaPRIF CH2 309Chalányová
12:20-13:05TYZ (17.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 PDidaktika matematikyPRIF B1 307Kohanová
14:50-15:35TYZ (17.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 CDidaktika matematikyPRIF B1 320Kohanová, Vankúš
Št
08:10-08:55TYZ (18.02.2016) FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 CPravdepodobnosť a matematická štatistika (2)FMFI M XRošťáková
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 PPravdepodobnosť a matematická štatistika (2)FMFI M XMačutek, Pastor
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-324/00 PKonštruktívne vyučovanie matematiky (2)FMFI M 115Dillingerová
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-314/00 PVybrané partie z teórie číselFMFI M VTomanová
14:50-15:35TYZ (18.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-036/12 PPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagy
Pi
08:10-08:55TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-036/12 PPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagyzaradí sa po dohode
09:00-10:30TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-036/12 SPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagyzaradí sa po dohode
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie