Rozvrh hodín
3upMABI* - učiteľstvo predmetov biológia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KGe/N-bUBI-026-1/3225/00 PGenetikaPRIF B2 304Gálová
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KŽFE/N-bUBI-022-1/317D/00 PFyziológia živočíchov a človekaPRIF B2 304Herichová
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUBI-015-1/2838/00 PDidaktika biológiePRIF B2 304Ušáková
14:00-15:30N.T (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUBI-015-1/2838/00 SDidaktika biológiePRIF CH2 118
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-034/10 PŠkolský manažmentPRIF B2 404Haláková
Ut
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
09:00-11:15TYZ (17.02.2016) PriF.KŽFE/N-bUBI-022-1/317D/00 CFyziológia živočíchov a človekaPRIF B2 410Stebelová, Štefániksk. 2
12:20-13:05TYZ (17.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 PDidaktika matematikyPRIF B1 307Kohanová
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KGe/N-bUBI-026-1/3225/00 CGenetikaPRIF B1 526
14:50-15:35TYZ (17.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 CDidaktika matematikyPRIF B1 320Kohanová, Vankúš
Št
08:10-08:55TYZ (18.02.2016) FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 CPravdepodobnosť a matematická štatistika (2)FMFI M XRošťáková
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 PPravdepodobnosť a matematická štatistika (2)FMFI M XMačutek, Pastor
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-324/00 PKonštruktívne vyučovanie matematiky (2)FMFI M 115Dillingerová
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-314/00 PVybrané partie z teórie číselFMFI M VTomanová
Pi
08:10-08:55TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-036/12 PPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagyzaradí sa po dohode
09:00-10:30TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-036/12 SPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagyzaradí sa po dohode
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00