Rozvrh hodín
3upGEAJ* - učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-13:55TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-026/10 SGeoekológiaPRIF B2 302Súľovský, Čekovská
14:00-15:30TYZ (15.02.2016) PdF.KAJL/B-ANGde002/14 PSTeória literatúryPDF Š-341Kostelníková
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-034/10 PŠkolský manažmentPRIF B2 404Haláková
17:20-18:50TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-026/10 PGeoekológiaPRIF CH1 1Matečný
Ut
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
07:20-08:50TYZ (17.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-028-1/3E62/00 PRegionálna geografia sveta (4)PRIF B2 304Blažík, Kasala
09:00-10:30N.T (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-022-1/4266/00 PSyntéza humánnej geografiePRIF B2 304Rusnákcvičenia budú nasadené po dohode
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-028-1/3E62/00 SRegionálna geografia sveta (4)PRIF B1 540Danielová
09:00-10:30N.T (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bUGE-014/10 PDidaktika geografiePRIF B2 304Likavský
Št
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-034-1/585B/00 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (2)PRIF CH1 2Tolmáči, Križan
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie