Rozvrh hodín
3upBIGE* - učiteľstvo predmetov biológia a geografia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KGe/N-bUBI-026-1/3225/00 PGenetikaPRIF B2 304Gálová
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KŽFE/N-bUBI-022-1/317D/00 PFyziológia živočíchov a človekaPRIF B2 304Herichová
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUBI-015-1/2838/00 PDidaktika biológiePRIF B2 304Ušáková
14:00-15:30N.T (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUBI-015-1/2838/00 SDidaktika biológiePRIF CH2 118
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-034/10 PŠkolský manažmentPRIF B2 404Haláková
17:20-18:50TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-026/10 PGeoekológiaPRIF CH1 1Matečný
Ut
07:20-08:05TYZ (16.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-026/10 SGeoekológiaPRIF B1 435Súľovský, Čekovská
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bUGE-014/10 SDidaktika geografiePRIF CH2 118Likavský
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
07:20-08:50TYZ (17.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-028-1/3E62/00 PRegionálna geografia sveta (4)PRIF B2 304Blažík, Kasala
09:00-10:30N.T (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-022-1/4266/00 PSyntéza humánnej geografiePRIF B2 304Rusnákcvičenia budú nasadené po dohode
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-028-1/3E62/00 SRegionálna geografia sveta (4)PRIF B1 567Cákoci, Kasala
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KGe/N-bUBI-026-1/3225/00 CGenetikaPRIF B1 526
14:50-17:05TYZ (17.02.2016) PriF.KŽFE/N-bUBI-022-1/317D/00 CFyziológia živočíchov a človekaPRIF B2 410Stebelová, Štefánik
09:00-10:30N.T (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bUGE-014/10 PDidaktika geografiePRIF B2 304Likavský
Št
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-034-1/585B/00 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (2)PRIF CH1 2Tolmáči, Križan
Pi
08:10-08:55TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-036/12 PPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagyzaradí sa po dohode
09:00-10:30TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-036/12 SPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagyzaradí sa po dohode
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie