Rozvrh hodín
2upGEIT* - učiteľstvo predmetov geografia a informatika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (15.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-236/15 KAlgoritmy a údajové štruktúryFMFI I H3Kubincová
12:20-13:50TYZ (15.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-251/00 SPropedeutika vyučovania informatiky (2)FMFI I 032Mayerová
14:00-14:45TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-032/10 SPsychológia osobnostiPRIF CH2 201Hrubišková
14:50-16:20TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-010/10 PBiogeografiaPRIF CH1 1Ružek
16:30-17:15TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-010/10 SBiogeografiaPRIF CH1 1Ružek
17:20-18:50N.T (15.02.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-011-1/3442/00 SHumánna geografia (1)PRIF B2 304Matejová
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-035/10 CDigitálne technológie vo vzdelávaníPRIF CH2 319Mázorová
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF B1 301Slavík
11:30-12:15TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF B1 301Slavík
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
14:50-16:20P.T (23.02.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-032/10 PPsychológia osobnostiPRIF CH1 1Hrubišková
16:30-18:00TYZ (16.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 KInteraktívne programovanie a vizuálne modelovanieFMFI F1 248Tomcsányiová, Mayerová
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-015-1/3E5D/00 CRegionálna geografia sveta (2)PRIF B2 302Cákoci
11:30-12:15TYZ (16.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-015-1/3E5D/00 PRegionálna geografia sveta (2)PRIF B1 435Blažík
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 111Pažitková
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 211BDugovičová
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF B1 209Rizmanová
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 KInteraktívne programovanie a vizuálne modelovanieFMFI I 032Tomcsányiová, Mayerová
St
09:00-09:45TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-12:15TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-011-1/3442/00 PHumánna geografia (1)PRIF B1 435Horňák
Št
14:50-16:20TYZ (18.02.2016) FMFI.KZVI/1-UXX-236/15 SDigitálne technológie (3)FMFI F1 248Hrušecký
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00