Rozvrh hodín
2mupBIMA* - učiteľstvo predmetov biológia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) FMFI.KMANM/2-UMA-262/00 PVybrané partie z matematickej analýzy (4)PRIF B2 446Kupka
14:50-16:20TYZ (15.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-284/10 PKapitoly z vyučovania matematiky (2)FMFI M 112Dillingerová
16:30-18:00TYZ (15.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-265/00 PTeória, algoritmy a aplikácie grafovFMFI M VIIMačaj
Ut
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-208/10 PVybrané partie z geometrie (2)FMFI M XIISolčan
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-208/10 CVybrané partie z geometrie (2)FMFI M XIISolčan
14:50-16:20TYZ (16.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-252/00 PNetradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)FMFI M 112Uherčíková
16:30-18:00TYZ (16.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-258/00 PMetódy riešenia matematických úloh (2)PRIF B2 404Slavíčková
St
Št
08:10-09:40TYZ (18.02.2016) PriF.KGe/N-bBUB-002/10 PEvolučná biológiaPRIF B1 301Krajčovič, Dušinský
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-008-1/2664/00 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 304Országh, Országhová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00