Rozvrh hodín
1upGENJ* - učitežstvo predmetov geografia a nemecký jazyk - (Učitežské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF B1 301Slavík
11:30-12:15TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF B1 301Slavík
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 PPsychológia pre učitežov (2)PRIF CH1 1Veselský, Hrubišková
St
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 SPsychológia pre učitežov (2)PRIF B2 201Veselský
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF-FMFI.KTFDF/N-bUXX-005/15 PPodporné prírodovedné predmety – FyzikaPRIF CH1 3Velanová, Mahež
18:10-19:40TYZ (17.02.2016) PriF-FMFI.KTFDF/N-bUXX-005/15 SPodporné prírodovedné predmety – FyzikaPRIF CH1 3Velanová
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-bUXX-003/15 PPodporné prírodovedné predmety – Chémia 2PRIF CH1 1Poláčková
18:10-18:55TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-bUXX-003/15 SPodporné prírodovedné predmety – Chémia 2PRIF CH2 401Poláčková
Št
13:10-13:55TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-005/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografie pre učitežovPRIF B1 301Blažík, Gurňák
14:00-15:30TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-005/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografie pre učitežovPRIF B2 304Gurňák
Pi
07:20-08:50TYZ (19.02.2016) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 PPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203Pivko
09:00-10:30TYZ (19.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 PGeomorfológiaPRIF B1 301Bizubová, Holec, Minár
10:40-11:25TYZ (19.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 CGeomorfológiaPRIF B1 435Horáčková
13:10-13:55TYZ (19.02.2016) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 SPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 213
13:10-13:55TYZ (19.02.2016) PriF.KGP/N-bUGE-005/15 CZáklady geológiePRIF G 213
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00