Rozvrh hodín
1upCHIT* - učitežstvo predmetov chémia a informatika - (Učitežské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-141/15 PProgramovanie (2)FMFI M XKubincová
15:40-17:10TYZ (16.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-102/15 PMatematika pre učitežov informatiky (2)FMFI I 032Bezáková
17:20-18:50TYZ (16.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-102/15 CMatematika pre učitežov informatiky (2)FMFI M IIBezáková
St
09:50-11:20TYZ (17.02.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-141/15 CProgramovanie (2)FMFI I H3Kubincová, Kováčová
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) FMFI.KZVI/1-UXX-138/15 SDigitálne technológie (2)FMFI I H3Kováčová
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF-FMFI.KTFDF/N-bUXX-005/15 PPodporné prírodovedné predmety – FyzikaPRIF CH1 3Velanová, Mahež
18:10-19:40TYZ (17.02.2016) PriF-FMFI.KTFDF/N-bUXX-005/15 SPodporné prírodovedné predmety – FyzikaPRIF CH1 3Velanová
Št
Pi
07:20-08:50TYZ (19.02.2016) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 PPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203Pivko
13:10-13:55TYZ (19.02.2016) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 SPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 213
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00