Rozvrh hodín
1mupMACH* - učiteľstvo predmetov chémia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-10:25TYZ (15.02.2016) FMFI.KAGDM+KI/2-UMA-164/15 KÚvod do teórie grafovFMFI M VTomanová
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-110/15 SPredmetové súťaže v práci učiteľaPRIF CH2 211Tatierskypo dohode
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
10:40-12:55TYZ (15.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-283/15 SKapitoly z vyučovania matematiky (1)FMFI M 112Dillingerová
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) FMFI-PriF.KDPP/2-UXX-121/15 PPedagogická diagnostikaPRIF CH1 2Hrubišková
09:50-12:50TYZ (16.02.2016) FMFI.KMANM/2-UMA-111/15 KVybrané partie z matematickej analýzy (1)PRIF CH1 2Kupka
14:00-17:00TYZ (16.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-105/15 KDidaktika matematiky (1)PRIF B2 302Kohanová
17:20-18:50TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-110/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (2)PRIF CH2 151
St
09:50-11:20TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-104/15 PDidaktika chémie 2PRIF CH2 118Prokša
11:30-12:15TYZ (17.02.2016) PriF.KAgCh/N-mUCH-052/15 PVybrané kapitoly z anorganickej chémiePRIF B1 320Chrappová, Drábik
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-104/15 SDidaktika chémie 2PRIF CH2 117Cibulková
15:40-17:10TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-106/15 CDidaktika školských pokusov z chémie 2PRIF CH2 202Vrabec
Št
08:10-09:40TYZ (18.02.2016) PriF.KAgCh/N-mUCH-052/15 SVybrané kapitoly z anorganickej chémiePRIF B1 307Chrappová
09:50-10:35TYZ (18.02.2016) PriF.KFTCh/N-mUCH-057/15 PVybrané kapitoly z fyzikálnej chémiePRIF CH2 401Kellö
10:40-11:25TYZ (18.02.2016) PriF.KFTCh/N-mUCH-102/15 SSeminár z fyzikálnej chémiePRIF CH2 401Kellö
Pi
09:00-11:15TYZ (19.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-258/15 SMetódy riešenia matematických úloh (2)PRIF B2 446Slavíčková
11:30-13:00TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-106/15 SRodinná výchovaPRIF CH2 118
11:30-13:00TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-105/15 SSpracovanie a interpretácia štatistických dát v pedagogicko-psychologických výskumochPRIF CH2 319Drozdíkovápo dohode
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00