Rozvrh hodín
1mupGEIT* - učitežstvo predmetov geografia a informatika - (Učitežské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
17:20-18:50TYZ (15.02.2016) FMFI.KI/2-UXX-934/13 SSeminár k diplomovej práci z informatiky (2)FMFI M XPardubská
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
17:20-18:50TYZ (15.02.2016) FMFI.KZVI/2-UXX-932/13 SSeminár k diplomovej práci z informatiky (1)FMFI M XPardubská
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) FMFI-PriF.KDPP/2-UXX-121/15 PPedagogická diagnostikaPRIF CH1 2Hrubišková
14:50-16:20TYZ (16.02.2016) FMFI.KZVI/2-UIN-111/15 KOperačné systémyFMFI F1 248Tomcsányi
17:20-18:50TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-110/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (2)PRIF CH2 151
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) FMFI.KZVI/2-UXX-108/00 SDejiny informatikyFMFI M IIWinczer
09:50-11:20TYZ (17.02.2016) FMFI.KZVI/2-UIN-144/15 KNávrh a analýza algoritmovFMFI M IIWinczer
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) FMFI.KZVI/2-UIN-109/15 KDidaktika programovania (2)FMFI I 032Tomcsányiová
13:10-13:55TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-mUGE-105/15 PKomplexná humánna geografiaPRIF CH2 130Korec
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-mUGE-105/15 SKomplexná humánna geografiaPRIF CH2 130Korec
09:50-11:20TYZ (17.02.2016) FMFI.KZVI+KAGDM/2-UIN-266/15 KWeb dizajnFMFI F1 248Hrušecký, Kamrlová
Št
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-mZXX-034/15 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (2)PRIF B2 404Tolmáči
Pi
11:30-13:00TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-106/15 SRodinná výchovaPRIF CH2 118
13:10-14:40TYZ (19.02.2016) FMFI.KZVI/2-UIN-120/00 KDidaktika informatiky (1)FMFI I 032Kalaš
11:30-13:00TYZ (19.02.2016) FMFI.KZVI/2-UXX-124/15 KMetodológia pedagogického výskumu (2)FMFI M XSlavíčková
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie