Rozvrh hodín
1mupBIMA* - učiteľstvo predmetov biológia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-10:25TYZ (15.02.2016) FMFI.KAGDM+KI/2-UMA-164/15 KÚvod do teórie grafovFMFI M VTomanová
10:40-12:55TYZ (15.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-283/15 SKapitoly z vyučovania matematiky (1)FMFI M 112Dillingerová
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) FMFI-PriF.KDPP/2-UXX-121/15 PPedagogická diagnostikaPRIF CH1 2Hrubišková
09:50-12:50TYZ (16.02.2016) FMFI.KMANM/2-UMA-111/15 KVybrané partie z matematickej analýzy (1)PRIF CH1 2Kupka
14:00-17:00TYZ (16.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-105/15 KDidaktika matematiky (1)PRIF B2 302Kohanová
17:20-18:50TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-110/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (2)PRIF CH2 151
St
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-105/15 SSpracovanie a interpretácia štatistických dát v pedagogicko-psychologických výskumochPRIF CH2 319Drozdíková
13:10-15:25TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-mUBI-104/15 CDidaktika školských pokusov z biológie 2PRIF CH2 151
15:40-17:10TYZ (17.02.2016) PriF.KAn/N-mUBI-027/15 CBiológia človekaPRIF B2 444
17:20-18:50TYZ (17.02.2016) PriF.KEk/N-mBEK-109/15 PZáklady aplikovanej ekológiePRIF B2 407ABulánková, Derka
17:20-18:50TYZ (17.02.2016) PriF.KBo/N-mBBG-109/15 PPrehľad vegetácie SlovenskaPRIF HERBAR R-26Mičieta, Černušáková
Št
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-mBZO-127/15 PZoocenológiaPRIF B1 401AHolecová
12:20-13:50TYZ (18.02.2016) PriF.KAn/N-mUBI-027/15 PBiológia človekaPRIF B1 307Dörnhöferová, Beňuš, Bodoriková
14:00-15:30P.T (25.02.2016) PriF.KDPP/N-mUBI-102/15 PDidaktika biológie 2PRIF B1 307Nagyová, Ušáková
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-036/13 PEkosozológiaPRIF B1 320Kúdela, Kocian, Országhová
17:20-18:50TYZ (18.02.2016) PriF.KDPP/N-mUBI-102/15 SDidaktika biológie 2PRIF CH2 118
Pi
09:00-11:15TYZ (19.02.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-258/15 SMetódy riešenia matematických úloh (2)PRIF B2 446Slavíčková
11:30-13:00TYZ (19.02.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-106/15 SRodinná výchovaPRIF CH2 118
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00