Rozvrh hodín
3GLVK* - geológia vo využívaní krajiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (15.02.2016) PriF.KHy/N-bGEG-004/10 PMetódy hydrogeologického výskumuPRIF G 105Krčmář, Fendek
10:40-12:10TYZ (15.02.2016) PriF.KHy/N-bGEG-004/10 CMetódy hydrogeologického výskumuPRIF G 105
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KIG/N-bGIH-007/10 PMechanika hornín (1)PRIF G 130Greif
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KIG/N-bGIH-902-1/5B49/00 SSeminár k bakalárskej práci z inžinierskej geológie a hydrogeológiePRIF G 105Fendeková
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KGCh/N-bGCH-024-1/324F/00 PGeochémia krajinyPRIF B1 307Ďurža, Jurkovič
15:40-17:10TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-001-1/3365/00 PGeomorfometria a kvantitatívna geomorfológiaPRIF G 17A, PRIF G 203Benová, Krcho, Jenčo
17:20-18:05TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-001-1/3365/00 CGeomorfometria a kvantitatívna geomorfológiaPRIF G 17A, PRIF G 203Benová
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-084/11 SSeminár k bakalárskej práci z fyzickej geografie a geoekológiePRIF B2 302Trizna
12:20-13:50TYZ (17.02.2016) PriF.KIG/N-bGIH-007/10 CMechanika hornín (1)PRIF G 130
Št
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) PriF.KHy/N-bGEG-005/10 PChemické zloženie a kvalita prírodných vôdPRIF G 105Ženišová, Fľaková
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KHy/N-bGEG-005/10 CChemické zloženie a kvalita prírodných vôdPRIF G 105
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie