Rozvrh hodín
1mGL-LO* - ložisková geológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-11:15TYZ (15.02.2016) PriF.KGP/N-mGZL-016/15 PGeológia Západných Karpát (2)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KLG/N-mGLG-103/15 SSeminár z ložiskovej geológiePRIF G 427
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
09:00-09:45TYZ (16.02.2016) PriF.KLG/N-mGZL-006/15 PAplikácia GIS na problematiku ložiskovej geologie a environmentálnej ložiskovej geologiePRIF G 427Koděra, Brčeková
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KLG/N-mGZL-006/15 CAplikácia GIS na problematiku ložiskovej geologie a environmentálnej ložiskovej geologiePRIF G 427
St
Št
11:30-13:00TYZ (18.02.2016) PriF.KLG/N-mGZL-020/15 PRudné suroviny SlovenskaPRIF G 427Koděra, Šottník
13:10-13:55TYZ (18.02.2016) PriF.KLG/N-mGZL-020/15 CRudné suroviny SlovenskaPRIF G 427
14:00-14:45TYZ (18.02.2016) PriF.KLG/N-mGZL-005/15 PEnvironemntálna legislatíva a technológie ako nástroj trvalo udržateľného rozvojaPRIF G 427Šottník, Lintnerová
14:50-15:35TYZ (18.02.2016) PriF.KLG/N-mGZL-005/15 SEnvironemntálna legislatíva a technológie ako nástroj trvalo udržateľného rozvojaPRIF G 427
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00