Rozvrh hodín
1mGL-IH* - inžinierska geológia a hydrogeológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-11:15TYZ (15.02.2016) PriF.KGP/N-mGZL-016/15 PGeológia Západných Karpát (2)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
11:30-12:15TYZ (15.02.2016) PriF.KHy/N-mGIH-122/15 SDiplomový seminár z hydrogeológie (2)PRIF G 130
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
11:30-12:15TYZ (15.02.2016) PriF.KIG/N-mGIH-105/15 SDiplomový seminár z inžinierskej geológie (2)PRIF G 130
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KHy/N-mGIH-119/15 CHydrogeologické mapovaniePRIF G 105
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) PriF.KIG/N-mGIH-102/15 PInžinierska geológia v stavebníctvePRIF G 130Greif
14:00-15:30TYZ (16.02.2016) PriF.KIG/N-mGIH-103/15 CInžinierskogeologické mapovaniePRIF G 130
St
Št
11:30-12:15TYZ (18.02.2016) PriF.KHy/N-mGIH-118/15 PMenežment a ochrana vodných zdrojov povodiaPRIF G 130Fendeková
12:20-13:05TYZ (18.02.2016) PriF.KHy/N-mGIH-118/15 SMenežment a ochrana vodných zdrojov povodiaPRIF G 130
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KHy/N-mGIH-117/15 POchrana podzemných vôdPRIF G 105Ženišová, Fľaková
14:50-16:20TYZ (18.02.2016) PriF.KHy/N-mGIH-117/15 COchrana podzemných vôdPRIF G 105
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie