Rozvrh hodín
1mGL-DG* - dynamická geológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-11:15TYZ (15.02.2016) PriF.KGP/N-mGZL-016/15 PGeológia Západných Karpát (2)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KGP/N-mGZL-066/15 PSedimentológia (2)PRIF G 245Sýkora, Aubrecht
10:40-11:25TYZ (16.02.2016) PriF.KGP/N-mGZL-066/15 CSedimentológia (2)PRIF G 245
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KGP/N-mGPA-102/15 PPaleoklimatológiaPRIF G 201Michalík, Kováčová
St
09:50-10:35TYZ (17.02.2016) PriF.KGP/N-mGZL-067/15 PPaleotektonikaPRIF G 245Plašienka
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KGP/N-mGZL-067/15 CPaleotektonikaPRIF G 245
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KGP/N-mGDG-005/15 PNeotektonikaPRIF G 245Hók, Vojtko
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KGP/N-mGPA-009/15 PSekvenčná stratigrafiaPRIF G 201Reháková, Soták, Kováč
14:50-15:35TYZ (17.02.2016) PriF.KGP/N-mGPA-009/15 CSekvenčná stratigrafiaPRIF G 201
Št
11:30-13:00TYZ (18.02.2016) PriF.KGP/N-mGDG-004/15 PAnalýza sedimentárnych panievPRIF G 203Kováč
13:10-13:55TYZ (18.02.2016) PriF.KGP/N-mGDG-004/15 CAnalýza sedimentárnych panievPRIF G 203
14:00-16:15TYZ (18.02.2016) PriF.KGP/N-mGDG-008/15 SProgramovanie aplikácií v dynamickej geológiiPRIF G 201
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00