Rozvrh hodín
1PALB* - paleobiológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 SEkológiaPRIF CH1 3
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-009/15 PAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 404Degma, Holecová, Vďačný, Jandzík
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KEk/N-bBXX-072/14 PEkológiaPRIF B2 404Kováč, Záhorská, Derka
14:00-15:30TYZ (15.02.2016) PriF.KGP/N-bGXX-007/15 PVšeobecná geológia (2)PRIF G 203Hók, Sýkora
15:40-16:25TYZ (15.02.2016) PriF.KGP/N-bGXX-007/15 CVšeobecná geológia (2)PRIF G 203
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-009/15 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 402
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 PBotanikaPRIF CH1 1Kováčik, Mičieta, Dušička, Zahradníková
14:50-17:50TYZ (16.02.2016) PriF.KGP/N-bGXX-004/15 SŠtatistické metódy v paleobiológii (2)PRIF G 203
16:30-18:00TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-095/10 CLatinčinaPRIF B2 304vyuč. Taranová
St
07:20-08:50TYZ (17.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 PBotanikaPRIF B1 301Kováčik, Mičieta, Dušička, Zahradníková
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) PriF.KEk/N-bUBI-042/15 PEkológiaPRIF CH1 2Kováč, Záhorská, Derka
Št
Pi
09:00-10:30TYZ (19.02.2016) PriF.KGP/N-bGXX-052/15 SSeminár zo všeobecnej geológie (2)PRIF G 203
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00