Rozvrh hodín
3ZS* - geografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KHGD/N-bZVS-120/10 SSeminár k bakalárskej práci z GvŠSaS (2)PRIF B1 540, PRIF B1 567, PRIF B1 305, PRIF CH2 130Horňák, Slavík, Korec, BučekRozdelenie seminárov podľa vyučujúcich: doc. Buček (CH2-130) doc. Slavík (B1-305) prof. Korec (B1-540) Dr. Horňák (B1-567)
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRizmanová
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Ut
08:10-08:55TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-036/14 PGeografia vidiekaPRIF B1 305Spišiak
09:00-09:45TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-036/14 CGeografia vidiekaPRIF B1 305Spišiak
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
07:20-08:50P.T (24.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-068/10 CUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 305Plešivčák
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-068/10 PUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 305Buček
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-007/13 PGeografia služiebPRIF B1 305Buček
11:30-12:15TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-008/13 PVybrané kapitoly z kultúrnej geografie SlovenskaPRIF G 111Majo
12:20-13:05TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-008/13 SVybrané kapitoly z kultúrnej geografie SlovenskaPRIF G 111Majo
13:10-13:55TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-045/14 PInformatizácia vo verejnej správePRIF CH1 2Bačík
14:00-14:45TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-045/14 CInformatizácia vo verejnej správePRIF CH1 2Bačík
Št
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-022/14 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
12:20-13:05TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-022/14 CRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF CH2 130Sabo
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 111Pažitková
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie