Rozvrh hodín
3ZIK* - geografia, geoinformatika a kartografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-107/15 SAplikovaný mapový jazykPRIF G 17ABenová
14:00-14:45TYZ (15.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-312/10 PGIS 5 – Mobilný GISPRIF G 17AKožuch
14:50-15:35TYZ (15.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-312/10 CGIS 5 – Mobilný GISPRIF G 17AKožuch
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRizmanová
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-014/13 SSeminár k bakalárskej práci z kartografie a geoinformatiky 2PRIF G 16Mičietová
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-313/10 CGIS 7 – Geografické analýzy a aplikácie v GISPRIF G 16Mičietová, Schmidt
11:30-13:00TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-318/10 CPRO 2 Programovanie geoweb aplikácií 2PRIF G 16Feciskanin
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
12:20-13:50TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-314/10 CGIS 8 – Transformácie súradníc v GISPRIF G 16Moravčík
Št
09:00-09:45TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-102-1/4B44/00 PMetódy zberu priestorových informácií o krajinePRIF G 111Stanková, Kožuch
09:50-10:35TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-102-1/4B44/00 CMetódy zberu priestorových informácií o krajinePRIF G 111Stanková, Kožuch
10:40-12:55TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-319/10 SPII 1 NIPI a INSPIREPRIF G 16Vališ
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF CH2 130Sabo
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 111Pažitková
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie