Rozvrh hodín
3ZEkP* - geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
13:10-13:55TYZ (15.02.2016) PriF.KKE/N-bEEP-004/10 PObec a životné prostrediePRIF B2 333Slavík, Kozová
14:00-14:45TYZ (15.02.2016) PriF.KKE/N-bEEP-004/10 SObec a životné prostrediePRIF B2 333Kozová
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRizmanová
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-030/15 PPrírodné hrozby a rizikáPRIF B1 480Holec, Pišút, Minár, Jenčo
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-030/15 SPrírodné hrozby a rizikáPRIF B1 480Holec, Pišút, Minár, Jenčo
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-027/15 PKrajinné plánovanie v praxiPRIF B1 480Matečný, Pauditšová
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-027/15 SKrajinné plánovanie v praxiPRIF B1 480Matečný
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-084/11 SSeminár k bakalárskej práci z fyzickej geografie a geoekológiePRIF B2 302Trizna
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-068/10 PUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 305Buček
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bAEX-007/13 PGeografia služiebPRIF B1 305Buček
Št
09:00-09:45TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-102-1/4B44/00 PMetódy zberu priestorových informácií o krajinePRIF G 111Stanková, Kožuch
09:50-10:35TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-102-1/4B44/00 CMetódy zberu priestorových informácií o krajinePRIF G 111Stanková, Kožuch
10:40-11:25TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-bEEP-203/10 PEnvironmentálna regionalizácia Slovenskej republikyPRIF B1 307Ďurža, Žarnovičan, Lánczos, Juráni, Lehotská
11:30-12:15TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-bEEP-203/10 SEnvironmentálna regionalizácia Slovenskej republikyPRIF B1 307
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF G 211BRózsová Wolfová
10:40-12:55TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-319/10 SPII 1 NIPI a INSPIREPRIF G 16Vališ
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF CH2 130Sabo
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 111Pažitková
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Pi
09:00-11:15TYZ (19.02.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-024/11 CGIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní 2PRIF B2 301Bandura
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie