Rozvrh hodín
2ZIK* - geografia, geoinformatika a kartografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 111Pažitková
14:50-16:20TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-010/10 PBiogeografiaPRIF CH1 1Ružek
16:30-17:15TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-010/10 SBiogeografiaPRIF CH1 1Ružek
17:20-18:50TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-026/10 PGeoekológiaPRIF CH1 1Matečný
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Dugovičová
Ut
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-016/14 SGeografia Slovenska 1PRIF B1 480Cákocisk. B
14:00-15:30TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-309/10 CDPZ 3 Metódy spracovania digitálneho obrazu DPZPRIF G 17AKožuch
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-026/10 SGeoekológiaPRIF B1 435Súľovský, Čekovská
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-016/14 SGeografia Slovenska 1PRIF CH2 130Mikušsk. A
St
09:00-09:45TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-12:15TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-317/10 CGIS 4 – Mapové informačné službyPRIF G 16Feciskanin
15:40-17:10TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-001-1/3365/00 PGeomorfometria a kvantitatívna geomorfológiaPRIF G 17A, PRIF G 203Benová, Krcho, Jenčo
17:20-18:05TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-001-1/3365/00 CGeomorfometria a kvantitatívna geomorfológiaPRIF G 17A, PRIF G 203Benová
Št
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-001/14 PFyzická geografia SlovenskaPRIF CH1 1Križan, Lauko
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-301/14 PGIS 2 - Geografická báza údajov 2PRIF G 111Mičietová
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-072/10 SInformačný systém katastra nehnuteľnostíPRIF G 16Pelech, Vališ
14:50-16:20P.T (25.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-301/14 CGIS 2 - Geografická báza údajov 2PRIF G 16Schmidt
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00