Rozvrh hodín
1mZ-HDS* - humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 305, PRIF CH2 130, PRIF B1 567, PRIF B1 540Rozdelenie seminárov podľa vyučujúcich: doc. Buček (CH2-130) doc. Slavík (B1-305) prof. Korec (B1-540) Dr. Horňák (B1-567) doc. Kusendová (B1-435)
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-mZDG-123/15 PDemografická analýza 2PRIF B1 225Šprocha
11:30-12:15TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-mZDG-123/15 CDemografická analýza 2PRIF B1 225Šprocha
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-105/15 PGeografia obchoduPRIF CH1 2Bučeková
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-105/15 CGeografia obchoduPRIF CH1 2Bučeková
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF B2 201Dugovičová
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-110/15 PKvalitatívne metódy v geografiiPRIF B1 435Rochovská
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-mZDG_109/15 PPopulačný vývoj SlovenskaPRIF B1 567Majo
15:40-16:25TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-mZDG_109/15 CPopulačný vývoj SlovenskaPRIF B1 567
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-106/15 PTeórie a metódy výskumu mestaPRIF B2 404Majo, Ondoš
18:10-18:55TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-106/15 CTeórie a metódy výskumu mestaPRIF B2 404Majo, Ondoš
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 417Rizmanová
Št
08:10-09:40TYZ (18.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-104/15 CTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF CH2 130Rusnáksk. A
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-115/15 PGeografia verejnej správyPRIF B1 320Slavík
11:30-12:15TYZ (18.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-115/15 CGeografia verejnej správyPRIF B1 320Slavík
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-104/15 PTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF B1 435Korec
14:50-16:20TYZ (18.02.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-104/15 CTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF B1 435Rusnáksk. B
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie