Rozvrh hodín
1mZ-FI* - fyzická geografia a geoinformatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-08:55TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 PMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435RužekPedogeografia
09:00-10:30TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 CMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435RužekPedogeografia
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-107/15 SAplikovaný mapový jazykPRIF G 17ABenová
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-115/15 SMobilný GISPRIF G 17AKožuch
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-113/15 STvorba rozhodnutí v GISPRIF G 17AMičietová, Pelech
14:00-15:30TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-102/15 SŠpeciálny seminár (2)PRIF G 16Mičietová
15:40-17:10TYZ (16.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-105/15 SDigitálna fotogrametriaPRIF G 16KožuchSeminár
09:50-10:35TYZ (16.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-115/15 PKlimageografiaPRIF CH2 130Polčák
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-115/15 CKlimageografiaPRIF CH2 130Polčák
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-105/15 PMetódy geoekologického výskumuPRIF B1 435Falťan
14:00-15:30TYZ (16.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-112/15 PKrajinné plánovaniePRIF B2 333Pauditšová, Kozová
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-112/15 SKrajinné plánovaniePRIF B2 333Pauditšová, Kozová
St
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-113/15 CVyužitie počítačov vo fyzickogeografickom výskume (2)PRIF B2 301Jenčo
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-113/15 PPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková
12:20-13:05TYZ (17.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-113/15 SPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková
14:00-14:45TYZ (17.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-105/15 CMetódy geoekologického výskumuPRIF B1 540Horáčková
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF B2 201Dugovičová
09:50-11:20TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-105/15 SDigitálna fotogrametriaPRIF G 111KožuchPrednáška
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 417Rizmanová
Št
08:10-08:55TYZ (18.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 PMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435PišútBiogeografia
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 CMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435PišútBiogeografia
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-102/15 SŠpeciálny seminár (2)PRIF B1 567JenčoBlok fyzická geografia
13:10-15:25TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-112/15 CVizualizácia kartografických modelov v GISPRIF G 17AMoravčík, Feciskaninsk. B
10:40-12:55TYZ (18.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-112/15 CVizualizácia kartografických modelov v GISPRIF G 17AMoravčík, Feciskaninsk. A
Pi
09:00-11:15TYZ (19.02.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-114/15 CGIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní 2PRIF B2 301Bandura
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie