Rozvrh hodín
1ZDS* - Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-038/15 PÚvod do geografie svetaPRIF B1 305Tolmáči, Danielová, Križan
10:40-12:10N.T (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 CFyzická geografia (2)PRIF CH2 130Horáčková
12:20-13:50TYZ (15.02.2016) PriF/N-bZXX-009/15 PMatematika (2)PRIF CH1 1Rostás
14:50-16:20TYZ (15.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 PFyzická geografia (2)PRIF CH1 1RužekBiogeografia
09:00-12:00TYZ (15.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 CÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF G 203, PRIF G 16KožuchRaz za 4 týždne.
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-038/15 SÚvod do geografie svetaPRIF B1 305Tolmáči, Danielová, Križan
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 PDemogeografia a demografia (1)PRIF B1 301Nováková
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF B1 301Slavík
11:30-12:15TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF B1 301Slavík
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-032/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)PRIF B1 225Klobučníksk. B
14:50-16:20TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-032/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)PRIF B1 225Klobučníksk. A
14:50-16:20TYZ (16.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 CDemogeografia a demografia (1)PRIF CH2 130Ďurčeksk. 2
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 PÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF B1 320Kožuch
09:50-11:20TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-046/15 PGeoinformatika pre demografiu a humánnu geografiuPRIF B1 307Bačík
11:30-12:15TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-046/15 CGeoinformatika pre demografiu a humánnu geografiuPRIF B1 307Bačík
14:00-14:45TYZ (17.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-039/15 PEÚ vývoj a medzinárodné vzťahyPRIF B2 404Blažík
14:50-15:35TYZ (17.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-039/15 CEÚ vývoj a medzinárodné vzťahyPRIF B2 404Blažík
15:40-17:10TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 CDemogeografia a demografia (1)PRIF CH2 130Ďurčeksk. 1
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF G 203Gurňák
15:40-17:10TYZ (17.02.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-032/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)PRIF B2 102Klobučníksk. C
Št
13:10-13:55TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-005/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografie pre učiteľovPRIF B1 301Blažík, Gurňák
14:00-14:45TYZ (18.02.2016) PriF.KHGD/N-bZVS-024/15 PCezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácaPRIF G 203Slavík
14:50-15:35TYZ (18.02.2016) PriF.KHGD/N-bZVS-024/15 CCezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácaPRIF G 203Slavík
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF/N-bZXX-009/15 SMatematika (2)PRIF B1 305Kazdová
Pi
09:00-10:30TYZ (19.02.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 PFyzická geografia (2)PRIF B1 301Bizubová, Holec, MinárGeomorfológia
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00