Rozvrh hodín
2mGL-PD* - pedológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KPl/N-mEXX-098-1/584F/00 CEnvironmentálna mykológiaŠimonovičová, Macharikováv laboratóriu B2-338
Ut
St
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KPl/N-mEXX-047/10 PEkológia mikroorganizmovPRIF B2 221BHanajík
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KPl/N-mEPD-080/10 PLesy sveta, Európy a mierneho pásmaPRIF B2 221BVykouková
Št
Pi
09:00-12:00TYZ (19.02.2016) PriF.KPl/N-mEPD-016/10 SŠpeciálny seminárPRIF B2 221BŠimonovičová
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00