Rozvrh hodín
2mE-OV* - ochrana a využívanie prírody a krajiny - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KEF/N-mEEF-045/10 SDiplomový seminár (3)PRIF B2 420ABohuš
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KŽFE/N-mBFE-055/10 SVybrané kapitoly z fyziológie živočíchovPRIF B2 433
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-038/10 PVybrané kapitoly z cytológie a fyziológie rastlínPRIF B2 117AMartinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Blehová, Slováková, Demko, Lux
St
Št
10:40-11:25TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-205-1/6167/00 PEnvironmentálna regionalizácia SlovenskaPRIF B1 307Lehotská
11:30-12:15TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-205-1/6167/00 SEnvironmentálna regionalizácia SlovenskaPRIF B1 307Ďurža, Žarnovičan, Lánczos, Juráni
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00