Rozvrh hodín
1mGL-PD* - pedológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
13:10-15:25TYZ (15.02.2016) PriF.KPl/N-mEXX-110/15 CEnvironmentálna mykológiaŠimonovičová, Macharikováv laboratóriu B2-338
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
Ut
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KPl/N-mEXX-103/15 SModelovanie v pedológiiPRIF B2 221BŠimkovic, Dlapa
12:20-13:05TYZ (16.02.2016) PriF.KPl/N-mEXX-103/15 CModelovanie v pedológiiPRIF B2 221BŠimkovic, Dlapa
13:10-15:25TYZ (16.02.2016) PriF.KPl/N-mEPD-104/15 PGlobálne a regionálne aspekty hygieny pôdyPRIF B2 221BŠimkovic, Šimonovičová
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BSlováková
12:20-13:50TYZ (17.02.2016) PriF.KPl/N-mEPD-106/15 PZáklady poľnohospodárstvaPRIF B2 221BMasarovičová, Juráni
Št
08:10-09:40TYZ (18.02.2016) PriF.KPl/N-mEXX-102/15 PŠpeciálna pedofyzikaPRIF B2 221BDlapa, Rehák
09:50-10:35TYZ (18.02.2016) PriF.KPl/N-mEXX-102/15 CŠpeciálna pedofyzikaPRIF B2 221BDlapa, Rehák
10:40-12:55TYZ (18.02.2016) PriF.KPl/N-mEPD-105/15 PRastlinné spoločenstvá SlovenskaPRIF B2 221BMasarovičová, Vykouková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00