Rozvrh hodín
1mE-PM* - environmentálne plánovanie a manažment - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KEF/N-mEXX-117/15 PVodné hospodárstvo a ochrana vôdChmielewskámiestnosť B1-540
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
Ut
09:50-10:35TYZ (16.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-116/15 PGeografické informačné systémy 2PRIF B2 301Pauditšová
10:40-11:25TYZ (16.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-116/15 CGeografické informačné systémy 2PRIF B2 301Pauditšová
14:00-15:30TYZ (16.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-112/15 PKrajinné plánovaniePRIF B2 333Pauditšová, Kozová
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-112/15 SKrajinné plánovaniePRIF B2 333Pauditšová, Kozová
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BSlováková
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-113/15 PPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková
12:20-13:05TYZ (17.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-113/15 SPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková
13:10-13:55TYZ (17.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-111/15 PManažment krajiny 2PRIF B2 333Lehotská, Pauditšová
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KKE/N-mEXX-111/15 SManažment krajiny 2PRIF B2 333Lehotská, Pauditšová
Št
08:10-10:25TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-mEPM-111/15 SFauna vybraných typov biotopovPRIF B2 333Lehotská
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-mEPM-110/15 SManažment odpadového hospodárstva v procese plánovaniaPRIF B2 333Antalová
12:20-13:05TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-mEPM-106/15 PVybrané certifikácie v environmentálnom manažmentePRIF B2 333Novanská, Pavličková
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KKE/N-mEPM-106/15 SVybrané certifikácie v environmentálnom manažmentePRIF B2 333Novanská, Pavličková
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-108/15 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 3PRIF B2 446Rajčáková
17:20-18:05TYZ (18.02.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-016/10 SRegionálna politika, rozvoj a plánovaniePRIF B2 446Rajčáková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00