Rozvrh hodín
3BX-VS* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-307/10 PBiochemické metódyPRIF CH1 222Sulo
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-008-1/3829/00 PMolekulárna biológia (2)PRIF CH1 2Nosek
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KAlCh/N-bCAL-002-1/4233/00 PSeparačné metódyPRIF CH1 3Kubinec, Masár, Hutta
14:50-15:35TYZ (15.02.2016) PriF.KAlCh/N-bCAL-002-1/4233/00 SSeparačné metódyPRIF CH1 3Kubinec, Masár, Hutta
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-105/15 PEnzymológiaPRIF CH1 3Horváth
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJCh/N-bCJD-327/10 PRádioaktívne kontaminanty v životnom prostredíPRIF CH1 302Galandapo dohode
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-337/10 PEnvironmentálna chémia (1)PRIF B2 446Ostrovský
10:40-11:25TYZ (16.02.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-337/10 SEnvironmentálna chémia (1)PRIF B2 446Ostrovský
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
08:10-14:55TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-347/10 CBakalárska práca z biochémielaboratórium vedúceho BP
St
08:10-12:40TYZ (17.02.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-305/10 CCvičenie z biochémie a bunkovej biológiePRIF CH1 248, PRIF CH1 251Neboháčová
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 417Cihová
Št
08:10-11:55BLK (24.03.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-045/10 SSpektrálne metódyPRIF CH1 3, PRIF CH2 129, PRIF CH2 401A, PRIF CH2 430Kuruc, Filo, Donovalová, Halko, Almássylaboratórium AAS24.03.201631.03.201607.04.201614.04.201621.04.2016
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF CH2 130Sabo
08:10-09:40TYZ (18.02.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-356/10 SSeminár z molekulárnej biológiePRIF CH1 222Neboháčová
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-348/10 SSeminár k bakalárskej práci z biochémie (2)PRIF CH1 222Polčic, Nosek
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
08:10-11:55BLK (18.02.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-045/10 PSpektrálne metódyPRIF CH1 3Kuruc, Šebesta, Filo, Halko, Gáplovský18.02.201625.02.201603.03.201610.03.201617.03.2016
Pi
09:50-11:20TYZ (19.02.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-005/15 PZáklady funkčnej biochémieLíška, Ďurfínová, TureckýLF UK
13:10-13:55TYZ (19.02.2016) PriF.KJCh/N-bCJD-328/10 PJadrové metódy vo výskume a praxiPRIF CH1 302Dulanská
14:00-14:45TYZ (19.02.2016) PriF.KJCh/N-bCJD-328/10 SJadrové metódy vo výskume a praxiPRIF CH1 302Dulanská
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00