Rozvrh hodín
2mC-ORBO* - organická a bioorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-028/10 SŠpeciálny seminár (3)vedúci BP
17:20-18:50TYZ (15.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-057/11 PMaterialová organická chémiaPRIF CH2 401Putala
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBT-302/10 PMedicínske biotechnológiePRIF CH1 222Bieliková, Horváth, Krahulec
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBT-302/10 SMedicínske biotechnológiePRIF CH1 222Bieliková, Horváth, Krahulec
09:00-15:00TYZ (16.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-029/10 CCvičenie diplomantov (2)vedúci BP
St
09:00-15:00TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-029/10 CCvičenie diplomantov (2)vedúci BP
Št
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-028/10 SŠpeciálny seminár (3)vedúci BP
13:10-16:10TYZ (18.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-029/10 CCvičenie diplomantov (2)vedúci BP
Pi
13:10-13:55TYZ (19.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-055/10 PPokroky organickej a bioorganickej chémie (4)PRIF CH2 401Putala
14:00-14:45TYZ (19.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-134/15 SPokroky organickej a bioorganickej chémie (4)PRIF CH2 401Putala
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00