Rozvrh hodín
2mC-BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
10:40-12:10TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-031-1/474A/00 PVybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológie (2)PRIF CH1 224Gavurníková
Ut
11:30-13:00TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-119/15 PGenomikaPRIF CH1 222Brejová, Tomáška, Neboháčová, Vinař, Nosek, Valent, Baráth
17:20-18:50TYZ (16.02.2016) FMFI.KAI/2-AIN-506/10 SSeminár z bioinformatiky (2)FMFI M XVinař
08:10-12:40TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-305/10 CCvičenie k diplomovej práci (4)laboratórium vedúceho DP
St
08:10-12:40TYZ (17.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-305/10 CCvičenie k diplomovej práci (4)laboratórium vedúceho DP
Št
08:10-12:40TYZ (18.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-308/10 CDiplomová prácalaboratórium vedúceho DP
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie