Rozvrh hodín
2mC-AL* - analytická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-12:00TYZ (15.02.2016) PriF.ChÚ/N-mCEC-026-1/4447/00 SŠpeciálny seminár z environmentálnej chémie (2)PRIF CH2 129Stankovičová
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.ChÚ/N-mCEC-020-1/4374/00 SŠpeciálny seminár (2)PRIF CH2 129Kubinec
09:00-10:30TYZ (15.02.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-031-1/4372/00 SŠpeciálny seminár (2)
Ut
09:00-13:30TYZ (16.02.2016) PriF.ChÚ/N-mCEC-019-1/2623/00 CCvičenie diplomantov (2)laboratórium vedúceho DP
08:10-15:40TYZ (16.02.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-032-1/4E3D/00 CCvičenie diplomantov (2)
St
09:00-12:45TYZ (17.02.2016) PriF.ChÚ/N-mCEC-019-1/2623/00 CCvičenie diplomantov (2)laboratórium vedúceho DP
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-027-1/4164/00 SSeminár z analytickej chémie (2)PRIF CH2 331Masár, Hutta
Št
09:00-12:45TYZ (18.02.2016) PriF.ChÚ/N-mCEC-019-1/2623/00 CCvičenie diplomantov (2)laboratórium vedúceho DP
08:10-15:40TYZ (18.02.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-032-1/4E3D/00 CCvičenie diplomantov (2)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00