Rozvrh hodín
1mC-ORBO* - organická a bioorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
14:50-16:20TYZ (15.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-110/15 PUrčovanie štruktúry organických zlúčenínPRIF CH2 401Šebesta, Putala, Gáplovský
16:30-17:15TYZ (15.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-110/15 SUrčovanie štruktúry organických zlúčenínPRIF CH2 401Šebesta, Putala, Gáplovský
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-116/15 PAsymetrická katalýzaPRIF CH2 401AŠebesta
Ut
09:00-09:45TYZ (16.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-113/15 SŠpeciálny seminár a cvičenievedúci DP
09:50-15:05TYZ (16.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-113/15 CŠpeciálny seminár a cvičenievedúci BP
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 111Kordíková
09:50-12:05TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-109/15 PMechanizmy organických reakciíPRIF CH2 401Šebesta
12:20-13:05TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-109/15 SMechanizmy organických reakciíPRIF CH2 401Šebesta
13:10-13:55TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-118/15 PMedicínska chémia – praktická časťPRIF CH2 401ABoháč
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-118/15 SMedicínska chémia – praktická časťPRIF CH2 401ABoháč
16:30-17:15TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-111/15 PBioorganická chémia (2)PRIF CH2 401Koiš
17:20-18:05TYZ (17.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-111/15 SBioorganická chémia (2)PRIF CH2 401Koiš
Št
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-102/15 PPriemyslová organická chémiaPRIF G 139Veverková
11:30-12:15TYZ (18.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-112/15 PPočítačová organická chémiaPRIF CH2 401Zahradník
12:20-14:35TYZ (18.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-112/15 CPočítačová organická chémiaFülöpovásk. 1, miestnosť CH2 401b
14:50-17:05TYZ (18.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-112/15 CPočítačová organická chémiaFülöpovásk. 2, miestnosť CH2 401b
Pi
13:10-13:55TYZ (19.02.2016) PriF.KOrCh/N-mCOR-120/15 SPokroky organickej a bioorganickej chémie (2)PRIF CH2 401Putala
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie