Rozvrh hodín
1mC-BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-104/15 SSeminár z biochémie (1)PRIF CH1 224Korduláková
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman, Gaplovská
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-105/15 PEnzymológiaPRIF CH1 3Horváth
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-104/15 SSeminár z biochémie (1)PRIF CH1 222Horváth
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-110/15 PKlinická biochémia a patobiochémia (1)TureckýLF UK
11:30-13:00TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-119/15 PGenomikaPRIF CH1 222Brejová, Tomáška, Neboháčová, Vinař, Nosek, Valent, Baráth
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman, Gaplovská
17:20-18:50TYZ (16.02.2016) FMFI.KAI/2-AIN-506/10 SSeminár z bioinformatiky (2)FMFI M XVinař
17:20-18:50TYZ (16.02.2016) PriF/N-mBXX-002/15 SSeminár z bioinformatiky 2FMFI M XVinař
St
08:10-13:25TYZ (17.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-106/15 COdborná laboratórna praxLaboratórium vedúceho DP
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-105/15 SEnzymológiaPRIF CH1 222Horváth
15:40-17:10TYZ (17.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-118/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (2)PRIF CH1 222Polčic
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 111Kordíková
Št
08:10-15:40TYZ (18.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-103/15 CDiplomová práca z biochémie (2)Laboratórium vedúceho DP
Pi
08:10-08:55TYZ (19.02.2016) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-109/15 PBiochémia fyziologických funkcií (2)Halčák, Líška, Ďurfínová, TureckýLF UK
09:00-10:30TYZ (19.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-036-1/5C36/00 PKryštalografia bielkovín a nukleových kyselínUrbaníkováUMB SAV
09:00-09:45TYZ (19.02.2016) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-109/15 SBiochémia fyziologických funkcií (2)Halčák, Líška, Ďurfínová, TureckýLF UK
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00