Rozvrh hodín
3SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KBo/N-bBBG-902-1/5D38/00 SSeminár k bakalárskej práci z botaniky (2)PRIF HERBAR R-26
14:00-15:30TYZ (15.02.2016) PriF.KEk/N-bBEK-902-1/5D36/00 SSeminár k bakalárskej práci z ekológie (2)PRIF B2 407A
17:20-18:50TYZ (15.02.2016) PriF.KBo/N-bBBG-030-1/538E/00 PEkológia rastlínPRIF HERBAR R-26Kováčik, Kubalová, Mičieta
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KBo/N-bBBG-006/10 PBiogeografiaPRIF B2 304Mičieta
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KBo/N-mBBG-123/15 PKaryosystematika 2PRIF HERBAR R-26Mičieta
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 PBiodiverzitaPRIF B1 401AFenďa, Stloukal
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-320/13 POchrana faunyPRIF B1 401AKúdela
St
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-902-1/5D2F/00 SSeminár k bakalárskej práci zo zoológie (2)PRIF B1 401AStloukal
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-305/10 SSeminár z botaniky 2PRIF HERBAR R-26
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 PHydrobiológia 2PRIF CH1 3Beracko, Sporka, Krno, Lánczos, Bulánková, Illyová
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF.KEk/N-bBEK-048-1/4D50/00 PEvolúcia ekosystémovPRIF B2 304Ciceková, Klembara
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-902-1/5D2F/00 SSeminár k bakalárskej práci zo zoológie (2)PRIF B1 401AStloukal
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 SBiodiverzitaPRIF B1 401A
Št
08:10-09:40TYZ (18.02.2016) PriF.KGe/N-bBUB-002/10 PEvolučná biológiaPRIF B1 301Krajčovič, Dušinský
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-008-1/2664/00 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 304Országh, Országhová
11:30-13:00TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-034/13 PParazitické protistaPRIF CH1 1Tirjaková, Mrva
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF CH2 130Sabo
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-036/13 PEkosozológiaPRIF B1 320Kúdela, Kocian, Országhová
17:20-18:50TYZ (18.02.2016) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 CHydrobiológia 2PRIF B2 402
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KBo/N-bBBG-010/13 PGeobotanikaPRIF HERBAR R-26Kubalová, Mičieta, Miškovic
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
09:00-10:30TYZ (18.02.2016) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 CHydrobiológia 2PRIF B2 402
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Pi
07:20-11:05TYZ (19.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-020/13 CBakalárska práca zo zoológie 2Žiakpodľa dohody s vedúcim bakalárskej práce
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00