Rozvrh hodín
3B-FZ* - biológia - (Jednoodborové túdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-bBFE-007-1/346E/00 PIntegraná fyziológiaPRIF B2 433Zeman
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-bBFE-012/10 SSeminár z fyziológie ivoíchov a etológie 2PRIF B2 433
13:10-13:55TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adáma
14:00-14:45TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adáma
14:50-15:35TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adáma
15:40-16:25TYZ (16.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adáma
14:00-15:30TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-bBFE-008-1/316E/00 SFyziologická biochémiaUNPF SAV
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KMB/N-bBMO-001-1/567A/00 PMolekulárna a bunková biológia rakovinyPRIF CH1 1Pastoreková, Pastorek
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KMB/N-bBMO-036/10 PMetódy molekulárnej biológiePRIF B1 305Drahovská, Stuchlík
13:10-13:55TYZ (17.02.2016) PriF.KFE/N-bBFE-010-1/3067/00 PExperimentálna etológiaPRIF B2 433Krková
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KFE/N-bBFE-902-1/5D34/00 SSeminár k bakalárskej práci z fyziológie ivoíchov a etológie (2)s vedúcim Bc. práce
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KFE/N-bBFE-010-1/3067/00 CExperimentálna etológiaPRIF B2 433
t
09:00-12:45TYZ (18.02.2016) PriF.KFE/N-bBFE-901-1/5A53/00 CBakalárska práca z fyziológie ivoichov a etológies vedúcim Bc. práce
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF G 211BRózsová Wolfová
14:50-16:20TYZ (18.02.2016) PriF.KMB/N-bBXX-053/10 SSeminár z metód molekulárnej biológiePRIF B2 404
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF CH2 130Sabo
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
13:10-14:40TYZ (18.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Pi
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00