Rozvrh hodín
2mB-VI* - virológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (15.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-020/10 CDiplomová práca z virológie 2Šupolíková, Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais, Hrabovskápo dohode s vedúcim DP
14:00-15:30TYZ (15.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-019/00 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci z virológie (2)Šupolíková, Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais, Hrabovskápo dohode s vedúcim DP
Ut
08:10-11:10TYZ (16.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-020/10 CDiplomová práca z virológie 2Šupolíková, Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais, Hrabovskápo dohode s vedúcim DP
St
08:10-11:10TYZ (17.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-020/10 CDiplomová práca z virológie 2Šupolíková, Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais, Hrabovskápo dohode s vedúcim DP
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-019/00 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci z virológie (2)Šupolíková, Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais, Hrabovskápo dohode s vedúcim DP
Št
08:10-11:10TYZ (18.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-020/10 CDiplomová práca z virológie 2Šupolíková, Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais, Hrabovskápo dohode s vedúcim DP
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-014/10 SSeminár z virológie 4PRIF B2 231
Pi
08:10-09:40TYZ (19.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-017/10 PVybrané kapitoly z virológieMistríkováVÚ SAV
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00