Rozvrh hodín
2mB-MI* - mikrobiológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (15.02.2016) PriF.KMV/N-mBMI-027/10 CDiplomová práca z mikrobiológie 2Bujdáková, Tóth Hervay, Obernauerová, Gbelská, Smolinskápo dohode s vedúcim DP
14:00-15:30TYZ (15.02.2016) PriF.KMV/N-mBMI-026/00 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci z mikrobiológie (2)Bujdáková, Tóth Hervay, Obernauerová, Gbelskápo dohode s vedúcim DP
Ut
08:10-11:10TYZ (16.02.2016) PriF.KMV/N-mBMI-027/10 CDiplomová práca z mikrobiológie 2Bujdáková, Tóth Hervay, Obernauerová, Gbelská, Smolinskápo dohode s vedúcim DP
16:30-18:00TYZ (16.02.2016) PriF.KMV/N-mBMI-016/10 SSeminár z mikrobiológie 4PRIF B2 231
St
08:10-11:10TYZ (17.02.2016) PriF.KMV/N-mBMI-027/10 CDiplomová práca z mikrobiológie 2Bujdáková, Tóth Hervay, Obernauerová, Gbelská, Smolinskápo dohode s vedúcim DP
14:00-15:30TYZ (17.02.2016) PriF.KMV/N-mBMI-026/00 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci z mikrobiológie (2)Bujdáková, Tóth Hervay, Obernauerová, Gbelskápo dohode s vedúcim DP
Št
08:10-11:10TYZ (18.02.2016) PriF.KMV/N-mBMI-027/10 CDiplomová práca z mikrobiológie 2Bujdáková, Tóth Hervay, Obernauerová, Gbelská, Smolinskápo dohode s vedúcim DP
Pi
08:10-09:40TYZ (19.02.2016) PriF.KMV/N-mBVI-017/10 PVybrané kapitoly z virológieMistríkováVÚ SAV
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00