Rozvrh hodín
2mB-FZ* - fyziológia ivoíchov a etológia - (Jednoodborové túdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-024/10 SOdborný seminár (4)PRIF B2 433
14:00-15:30TYZ (15.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-056/10 SVybrané kapitoly z etológiePRIF B2 433
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-055/10 SVybrané kapitoly z fyziológie ivoíchovPRIF B2 433
Ut
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-034/10 Speciálny seminár k diplomovej práci (2)s vedúcim DP
09:50-16:35TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-036/10 CDiplomová práca (4)s vedúcim DP
St
08:10-13:25TYZ (17.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-036/10 CDiplomová práca (4)s vedúcim DP
t
Pi
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00