Rozvrh hodín
2SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 SEkológiaPRIF CH1 3
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KEk/N-bBXX-072/14 PEkológiaPRIF B2 404Kováč, Záhorská, Derka
14:00-15:30TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-007-1/484A/00 PVývinová biológiaPRIF B2 304Pavlovič, Kodada, Demko, Valachová
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-023/14 CBioakustikaPRIF B1 401A
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
15:40-17:10TYZ (15.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-071/15 SSeminár z botaniky 2PRIF HERBAR R-26
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Kordíková
15:40-18:40P.T (22.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-324/14 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh po dohode
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 111Sabo
Ut
07:20-08:50TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-015/15 PZáklady entomológiePRIF B2 302Fenďa, Stloukalová, Krumpál
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRizmanová
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-302/10 CFylogenéza a systém vyšších rastlín 2PRIF HERBAR R-23Kubalová, Ščevková, Miškovicsk. 1
14:50-16:20TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-313/13 PFylogenéza a systém chordátov 2PRIF B2 404Kocian, Miklós, Žiak, Mikulíček, Turčoková
16:30-18:00TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-074/13 PPedobiológiaPRIF B1 307Šimonovičová, Krumpál, Dlapa
08:10-09:40TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-313/13 CFylogenéza a systém chordátov 2PRIF B1 433sk. 2
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 PVirológiaPRIF B1 301Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Kordíková
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 111Sabo
09:50-11:20TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 PBiochémiaPRIF CH1 1Korduláková
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KBo/N-mBBG-123/15 PKaryosystematika 2PRIF HERBAR R-26Mičieta
St
09:00-09:45TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-12:15TYZ (17.02.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRózsová Wolfová
14:50-16:20TYZ (17.02.2016) PriF.KEk/N-bUBI-042/15 PEkológiaPRIF CH1 2Kováč, Záhorská, Derka
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-002-1/5682/00 CZáklady entomológiePRIF B2 402Fenďa, Stloukalová
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 PMikrobiológiaPRIF B1 301Bujdáková, Obernauerová, Gbelská
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Kordíková
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 139Sabo
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
Št
08:10-11:10BLK (18.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 21618.02.201625.02.201603.03.201610.03.201617.03.201624.03.201631.03.2016
11:30-13:00TYZ (18.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-302/10 CFylogenéza a systém vyšších rastlín 2PRIF HERBAR R-23Kubalová, Ščevková, Miškovicsk. 2
14:00-15:30TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-012/15 STeória druhuPRIF B1 301
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-302/10 PFylogenéza a systém vyšších rastlín 2PRIF B2 304Černušáková
08:10-11:10BLK (07.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 21607.04.201614.04.201621.04.201628.04.201605.05.201612.05.2016
11:30-13:00TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-034/13 PParazitické protistaPRIF CH1 1Tirjaková, Mrva
08:10-09:40TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-028-1/306F/00 PFenológiaPRIF B2 304Országhová
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-008-1/2664/00 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 304Országh, Országhová
09:50-11:20TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-313/13 CFylogenéza a systém chordátov 2PRIF B1 433sk. 1
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00