Rozvrh hodín
1mB-FZ* - fyziológia ivoíchov a etológia - (Jednoodborové túdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-103/15 PFunkná morfológia stavovcovPRIF B2 302Stebelová, Zeman
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
13:10-16:55TYZ (15.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-109/15 CDiplomová práca (2)s vedúcim DP
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-103/15 CFunkná morfológia stavovcovPRIF B2 401
12:20-13:50TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-112/15 PAplikovaná etológiaPRIF B2 433Krková
14:00-15:30TYZ (16.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-107/15 SOdborný seminár (2)PRIF B2 433
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-117/15 PFyziologické základy farmakológiePRIF B2 433Kyselovi
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-111/15 PNeurobiológiaPRIF B2 433Herichová
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BSlováková
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 417Rizmanová
t
08:10-10:25BLK (18.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-116/15 CPokroilé cvienie z fyziológiePRIF B2 41018.02.201625.02.201603.03.201610.03.201617.03.201624.03.201631.03.201607.04.201614.04.201621.04.201628.04.201605.05.201612.05.2016
11:30-15:15TYZ (18.02.2016) PriF.KFE/N-mBFE-109/15 CDiplomová práca (2)s vedúcim DP
Pi
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00