Rozvrh hodín
1mB-FR* - fyziológia rastlín - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40BLK (15.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-107/15 PFotosyntézaPRIF B2 121Pavlovič, Slováková15.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.201604.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman, Gaplovská
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 139Rózsová Wolfová
14:50-15:35BLK (15.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-108/15 PEmbryológia krytosemenných rastlínPRIF B2 121Švubová, Lux15.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.201604.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
15:40-16:25BLK (15.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-108/15 CEmbryológia krytosemenných rastlínPRIF B2 12115.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.201604.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
09:50-12:05BLK (15.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-107/15 CFotosyntézaPRIF B2 121, PRIF B2 11115.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.201604.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF G 211A
Ut
11:30-13:00TYZ (16.02.2016) PriF.KMB/N-mBBT-004/15 PAgrobiotechnológie a environmentálne biotechnológiePRIF B1 567Mikulášová
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman, Gaplovská
15:40-17:10BLK (16.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-028/10 PBunkové a génové manipulácie vyšších rastlínPRIF B2 121Jásik, Švubová, Blehová16.02.201623.02.201601.03.201608.03.201615.03.201622.03.201629.03.201605.04.201612.04.201619.04.201626.04.201603.05.201610.05.2016
17:20-18:50BLK (16.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-028/10 CBunkové a génové manipulácie vyšších rastlínPRIF B2 113, PRIF B2 12116.02.201623.02.201601.03.201608.03.201615.03.201622.03.201629.03.201605.04.201612.04.201619.04.201626.04.201603.05.201610.05.2016
St
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BSlováková
09:50-11:20TYZ (17.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-106/15 CIn vitro kultúry vyšších rastlínPRIF B2 121, PRIF B2 113
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-118/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (2)PRIF B1 526Lajdová, Gaplovská
13:10-14:40TYZ (17.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-105/15 SSeminár z fyziológie rastlín Mgr 2PRIF B2 117A
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 417Rizmanová
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-118/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (2)PRIF B1 526Lajdová, Gaplovská
08:10-09:40TYZ (17.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-106/15 PIn vitro kultúry vyšších rastlínPRIF B2 121Švubová, Blehová
Št
07:20-08:50BLK (18.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-113/15 XDiplomová praxPRIF B2 133Martinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Blehová, Kohanová, Slováková, Henselová, Demko, Lux18.02.201625.02.201603.03.201610.03.201617.03.201624.03.201631.03.201607.04.201614.04.201621.04.201628.04.201605.05.201612.05.2016
10:40-12:10TYZ (18.02.2016) PriF.KMB/N-mBBT-004/15 SAgrobiotechnológie a environmentálne biotechnológiePRIF B2 302
14:50-18:35TYZ (18.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-111/15 CDiplomová práca 2PRIF B2 133Martinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Blehová, Kohanová, Slováková, Henselová, Demko, Lux
Pi
14:00-14:45TYZ (19.02.2016) PriF.KFR/N-mBFR-115/15 SSignálne a regulačné molekuly v rastlinných bunkáchPRIF B2 121
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00