Rozvrh hodín
1MB* - Medicínska biológia - (Jednoodborové túdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KFE/N-bUBI-014/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikuláová, Slaninová, Krková, Zeman
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-002/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401sk. 1
12:20-15:20BLK (15.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 216sk. 215.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.2016
15:40-18:40BLK (15.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 216sk. 115.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.2016
12:20-15:20BLK (04.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 216sk. 204.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
15:40-18:40BLK (04.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 216sk. 104.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
11:30-14:30N.T (15.02.2016) PriF.KAlCh/N-bBXX-020/15 CPrincípy merania chemických látok pre biológovPRIF CH2 309po dohode
15:40-18:40P.T (22.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251ermákovádoktorandi KBCh 2. skupina
12:20-15:20P.T (22.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251ermákovádoktorandi KBCh 1. skupina
15:40-18:40N.T (15.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251ermákovádoktorandi KBCh 3. skupina
Ut
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 PBiochémiaPRIF CH1 1Korduláková
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. 1
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 PVirológiaPRIF B1 301Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais
14:50-17:50BLK (16.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 216sk. 316.02.201623.02.201601.03.201608.03.201615.03.201622.03.201629.03.2016
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-002/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401sk. 2
14:50-17:50BLK (05.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 216sk. 305.04.201612.04.201619.04.201626.04.201603.05.201610.05.2016
St
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 PMikrobiológiaPRIF B1 301Bujdáková, Obernauerová, Gbelská
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KAlCh/N-bBXX-020/15 PPrincípy merania chemických látok pre biológovPRIF B2 304Hutta
13:10-16:10TYZ (17.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 PAntropológiaPRIF B1 301Dörnhöferová, Beu, Bodoriková
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. 2
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-002/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401sk. 3
t
13:10-15:25TYZ (18.02.2016) PriF/N-bBXX-080/15 PMatematikaPRIF B1 320vaa
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. 3
Pi
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00