Rozvrh hodín
1B* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2015/2016, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (15.02.2016) PriF.KŽFE/N-bUBI-014/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikulášová, Slaninová, Kršková, Zeman
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-009/15 PAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 404Degma, Holecová, Vďačný, Jandzík
12:20-13:50TYZ (15.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23sk. 1
14:50-16:20TYZ (15.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. D
16:30-18:00TYZ (15.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. E
09:00-10:30TYZ (15.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23sk. 3
12:20-15:20N.T (15.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh 3. skupina
15:40-18:40BLK (15.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. C15.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.2016
08:10-11:10P.T (22.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh 2. skupina
12:20-15:20BLK (04.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. E04.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
15:40-18:40BLK (04.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. C04.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
08:10-11:10N.T (15.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh 1. skupina
11:30-13:00TYZ (15.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. B
13:10-14:40TYZ (15.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. C
14:50-16:20TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-006/15 PZoológia bezchordátovPRIF B2 446Tirjaková, Frisová Christophoryová, Krumpál
16:30-18:00TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-006/15 CZoológia bezchordátovPRIF B2 402
09:00-12:00BLK (15.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. CH15.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.2016
12:20-15:20BLK (15.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. E15.02.201622.02.201629.02.201607.03.201614.03.201621.03.201628.03.2016
09:50-11:20TYZ (15.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. A
11:30-14:30N.T (15.02.2016) PriF.KAlCh/N-bBXX-020/15 CPrincípy merania chemických látok pre biológovPRIF CH2 309po dohode
09:00-12:00BLK (04.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. CH04.04.201611.04.201618.04.201625.04.201602.05.201609.05.2016
12:20-13:50TYZ (15.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-009/15 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 402Degma, Vďačný, Jandzík
Ut
07:20-08:50TYZ (16.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23sk. 5
09:00-10:30TYZ (16.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 PBiochémiaPRIF CH1 1Korduláková
10:40-12:10TYZ (16.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 PBotanikaPRIF CH1 1Kováčik, Mičieta, Dušička, Zahradníková
13:10-14:40TYZ (16.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 PVirológiaPRIF B1 301Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais
14:50-16:20TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-095/10 CLatinčinaPRIF B2 304vyuč. Taranová
16:30-18:00TYZ (16.02.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-095/10 CLatinčinaPRIF B2 304vyuč. Taranová
07:20-08:50TYZ (16.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-015/15 PZáklady entomológiePRIF B2 302Fenďa, Stloukalová, Krumpál
14:50-17:50N.T (16.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh 5. skupina
07:20-08:50TYZ (16.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. F
14:50-17:50BLK (16.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. A16.02.201623.02.201601.03.201608.03.201615.03.201622.03.201629.03.2016
14:50-17:50BLK (05.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. A05.04.201612.04.201619.04.201626.04.201603.05.201610.05.2016
14:50-17:50P.T (23.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh 4. skupina
St
07:20-08:50TYZ (17.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23sk. 7
09:00-10:30TYZ (17.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 PMikrobiológiaPRIF B1 301Bujdáková, Obernauerová, Gbelská
10:40-12:10TYZ (17.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 PBotanikaPRIF B1 301Kováčik, Mičieta, Dušička, Zahradníková
13:10-16:10TYZ (17.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 PAntropológiaPRIF B1 301Dörnhöferová, Beňuš, Bodoriková
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23sk. 2
07:20-08:50TYZ (17.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. G
11:30-13:00TYZ (17.02.2016) PriF.KAlCh/N-bBXX-020/15 PPrincípy merania chemických látok pre biológovPRIF B2 304Hutta
16:30-18:00TYZ (17.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-002-1/5682/00 CZáklady entomológiePRIF B2 402Fenďa, Stloukalová
Št
09:00-12:00BLK (18.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. F18.02.201625.02.201603.03.201610.03.201617.03.201624.03.201631.03.2016
14:00-15:30TYZ (18.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. H
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23sk. 4
17:20-18:50TYZ (18.02.2016) PriF.KAn/N-bBXX-026/15 CAntropológiaPRIF B2 444sk. CH
09:00-12:00BLK (07.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. F07.04.201614.04.201621.04.201628.04.201605.05.201612.05.2016
13:10-16:10N.T (18.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh 6. skupina
17:20-18:50TYZ (18.02.2016) PriF.KBo/N-bBXX-023/15 CBotanikaPRIF HERBAR R-23sk. 6
11:30-13:00TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-034/13 PParazitické protistaPRIF CH1 1Tirjaková, Mrva
13:10-16:10P.T (25.02.2016) PriF.KBCh/N-bBXX-027/15 CBiochémiaPRIF CH1 251Čermákovádoktorandi KBCh 7. skupina
14:00-15:30TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBXX-012/15 STeória druhuPRIF B1 301
15:40-17:10TYZ (18.02.2016) PriF.KZ/N-bBZO-036/13 PEkosozológiaPRIF B1 320Kúdela, Kocian, Országhová
12:20-15:20BLK (18.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. B18.02.201625.02.201603.03.201610.03.201617.03.201624.03.201631.03.2016
15:40-18:40BLK (18.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. H18.02.201625.02.201603.03.201610.03.201617.03.201624.03.201631.03.2016
12:20-15:20BLK (07.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. B07.04.201614.04.201621.04.201628.04.201605.05.201612.05.2016
15:40-18:40BLK (07.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. H07.04.201614.04.201621.04.201628.04.201605.05.201612.05.2016
Pi
07:20-10:20BLK (19.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. D19.02.201626.02.201604.03.201611.03.201618.03.201625.03.201601.04.2016
10:40-13:40BLK (19.02.2016) PriF.KMV/N-bBXX-024/15 CMikrobiológiaPRIF B2 241sk. G19.02.201626.02.201604.03.201611.03.201618.03.201625.03.201601.04.2016
07:20-10:20BLK (08.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. D08.04.201615.04.201622.04.201629.04.201606.05.201613.05.2016
10:40-13:40BLK (08.04.2016) PriF.KMV/N-bBXX-025/15 CVirológiaPRIF B2 241sk. G08.04.201615.04.201622.04.201629.04.201606.05.201613.05.2016
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00