Prehľad

2011
2012
2013
2014
2015


Hárok 1: 2011

2011

študent
Brázdovič Filip
názov BP
Teórie starnutia
názov v AJ
Theories of ageing
kľúčové slová
starnutie, senescencia, teórie starnutia, evolúcia, voľné radikály, teloméry
strany
52
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
118 bpštudent
Cillingová Andrea
názov BP
Geneticky podmienené poruchy enzýmov biosyntézy hému
názov v AJ
Genetically determined disorders of heme biosynthesis
kľúčové slová
porfýrie, hém, kyselina delta-aminolevulová (ALA), porfobilinogén (PBG)
strany
45
školiteľ
Michaela Jurkovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
119 bpštudent
Čapláková Veronika
názov BP
Poškodenie mitochondrálnej DNA a jeho dôsledky
názov v AJ
Mitochondrial DNA damage and its consequences
kľúčové slová
mitochondriálny genóm, poškodenie DNA, oxidačný stres, bázová excízna oprava
strany
50
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
120 bpštudent
Červenák Filip
názov BP
Nekódujúce RNA a ich úloha v regulácii génovej expresie
názov v AJ
Non-coding RNAs and their role in regulation of gene expression
kľúčové slová
RNA svet , nekódujúce RNA, RNA interferencia
strany
48
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
121 bpštudent
Červenková Iveta
názov BP
METÓDY PRENOSU GÉNOV U PRIADKY MORUŠOVEJ (BOMBYX MORI)
názov v AJ
Methods of Gene Transfer in the Silkworm (Bombyx Mori)
kľúčové slová
Bombyx mori, traspozomálne elementy, piggyBac, bakulovírusy
strany
45
školiteľ
Ivana Daubnerová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
122 bpštudent
Dolešová Lenka
názov BP
Sekvenovanie DNA
názov v AJ
Sequencing of DNA
kľúčové slová
sekvenovanie DNA, sekvenovanie kompletnych genomov, sekvenovanie novej generacie
strany
39
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
123 bpštudent
Feruszová Jana
názov BP
Sledovanie účinkov hyperforínu na rastlinné bunky
názov v AJ
Assessment of hyperforin´s effects on plant cells
kľúčové slová
Hypericum perforatum L., hyperforín, poškodenie DNA, bioprotektívne látky, comet assay
strany
32
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
124 bpštudent
Gáfriková Michala
názov BP
Biologické účinky extraktu z Armoracia rusticana
názov v AJ
Biological activity of extract from Armoracia rusticana
kľúčové slová
rastlinné extrakty, biologicky aktívne zložky, Armoracia rusticana, Comet assay, DPPH assay
strany
45
školiteľ
Alexandra Hudecová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
125 bpštudent
Hányšová Sandra
názov BP
Mukopolysacharidózy – defekty v degradácii glykozaminoglykánov
názov v AJ
Mucopolysaccharidoses – defects of glycosaminoglycans
kľúčové slová
mukopolysacharidózy, glykozaminoglykány, lyzozomálne enzýmy
strany
51
školiteľ
Slavomíra Mattošová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
126 bpštudent
Horváthová Hajnalka
názov BP
Analýza genómu Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Genome analysis of Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, genóm, väzbová skupina, rekombinácia, marker
strany
53
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
127 bpštudent
Chodáková Lenka
názov BP
Transponovateľné elementy ako nástroje pre genomiku a genetiku u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Transposable elements as tools for genomics and genetics in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila, P elementy, transpozóny, mutagenéza
strany
38
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
128 bpštudent
Janubová Mária
názov BP
Príčiny starnutia
názov v AJ
Causes of aging
kľúčové slová
starnutie, evolúcia, poškodenie DNA, opravné mechanizmy DNA, syndrómy predčasného starnutia, teloméry
strany
58
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
129 bpštudent
Juhosová Miriama
názov BP
Pseudohypoparatyroidizmus typu Ib
názov v AJ
Pseudohypoparathyroidism type Ib
kľúčové slová
pseudohypoparatyroidizmus, parathormón, Albright hereditárna osteodystro-fia, genómový imprinting, GNAS1 lokus
strany
52
školiteľ
Lívia Lukáčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
130 bpštudent
Jurčišinová Lenka
názov BP
Súčasné trendy v cielenej mutagenéze
názov v AJ
Recent trends in targeted mutagenesis
kľúčové slová
cielená mutagenéza, homologická rekombinácia, knock-out, knock-in
strany
42
školiteľ
Andrea Pleceníková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
131 bpštudent
Juríková Katarína
názov BP
Nové trendy v mikroskopických metódach
názov v AJ
New trends in microscopy
kľúčové slová
svetelná mikroskopia, elektrónová mikroskopia, konfokálna mikroskopia, superrezolučná mikroskopia, kvasinky
strany
47
školiteľ
Katarína Gaplovská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
132 bpštudent
Karvaiová Lucia
názov BP
Fyzikálne mutagény a ich dôsledky
názov v AJ
Physical mutagens and their consequences
kľúčové slová
UV žiarenie, ionizačné žiarenie, oprava DNA, rádiovlny
strany
42
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
133 bpštudent
Kéry Martin
názov BP
Epigenetické modifikácie a ich úloha v regulácií expresie génov
názov v AJ
Epigenetic modifications and their role in regulation of gene expression
kľúčové slová
epigenetická regulácia, modifikácia báz DNA, modifikácia histónov, malé molekuly RNA
strany
46
školiteľ
Daniel Vlček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
134 bpštudent
Kubalová Ivona
názov BP
Bioprotektívny účinok rastlinného extraktu izolovaného z Papaver rhoeas
názov v AJ
Bioprotective effect of plant extrakt isolated from Papaver rhoeas
kľúčové slová
oxidačný stres, Papaver rhoeas, poškodenie DNA, bázová excízna oprava, polyfenoly, cellular repair assay
strany
41
školiteľ
Katarína Hašplová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
135 bpštudent
Macejová Mária
názov BP
Ukradnuté plastidy – kým, ako, prečo?
názov v AJ
The stolen platids - by whom, how and why?
kľúčové slová
endosymbióza, mixotrofia, kleptoplasty, pôvod a evolúcia plastidov, Elysia
strany
39
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
136 bpštudent
Malicherová Bibiana
názov BP
Molekulárne determinanty apokrinnej sekrécie u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Molecular determinants of apocrine secretion in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, hormonálna regulácia metamorfózy, gény apoptózy a sekrécie, apokrinná sekrécia, screening, proteomika
strany
40
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
137 bpštudent
Matejovičová Nikola
názov BP
Celiakia, genetika a pšenica
názov v AJ
Celiac disease, genetics and wheat
kľúčové slová
imunopatogenéza, CD4+T bunky, proteíny pšenice, toxické epitopy proteínov, starobylé druhy pšenice
strany
37
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
138 bpštudent
Miniariková Jana
názov BP
Adaptívna odpoveď
názov v AJ
Adaptive response
kľúčové slová
adaptívna odpoveď, ROS, stres, genotoxický agens, poškodenie DNA
strany
40
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
139 bpštudent
Procházková Kristína
názov BP
Eukaryotický chromatín a jeho úloha v regulácii génovej expresie
názov v AJ
Eukaryotic chromatin and its role in regulation of gene expression
kľúčové slová
histón, nukleozóm, chromatín, epigenóm
strany
47
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
140 bpštudent
Ráczová Anita
názov BP
Význam mliečnych produktov, probiotík a prebiotík v prevencii rakoviny
názov v AJ
The role of diary products, probiotics and prebiotics in cancer prevention
kľúčové slová
probiotiká, prebiotiká, LAB, rakovina, prevencia
strany
34
školiteľ
Mária Mikulášová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
141 bpštudent
Tichá Oľga
názov BP
Reprogramovanie diferencovaných somatických buniek – história, metodológia, mechanizmus a využitie
názov v AJ
Reprogramming of differentiated somatic cell - history, methods, mechanisms and applications
kľúčové slová
reprogramovanie buniek, jadrový transfer (SCNT), fúzia buniek, indukované pluripotentné kmeňové bunky (iPSC), lineárne reprogramovanie, embryonálne kmeňové bunky (ESC)
strany
66
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
142 bpštudent
Zibrinová Alexandra
názov BP
Bloomov syndrom a jeho asociacia s defektami DNA metabolizmu
názov v AJ
Bloom syndrome and its association with defects in DNA metabolism
kľúčové slová
Bloomov syndróm, RecQ helikázy, reparačné defekty, predčasné starnuti
strany
42
školiteľ
Viera Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
143 bp

Hárok 2: 2012

2012

študent
Barkocziová Lucia
názov BP
Mechanizmy bioaktivity flavonoidov
názov v AJ
Bioactivity mechanisms of flavonoids
kľúčové slová
flavonoidy, bioaktivita, antioxidant/ prooxidant, kaempferol, mechanizmy účinku
strany
47
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
144 bpštudent
Bodnárová Kristína
názov BP
Využitie hypericínu vo fotodynamickej terapii
názov v AJ
The use of hypericin in photodynamic therapy
kľúčové slová
Hypericum perforatum L., hypericín, fotodynamická terapia, fototoxicita, nádorové ochorenia
strany
46
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
145 bpštudent
Bombjaková Nadežda
názov BP
ER-stresom regulovaná apoptóza u Drosophila melaogaster
názov v AJ
Apoptosis regulated by ER-stress in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Apoptóza, Drosophila melanogaster, ER-stres
strany
45
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
146 bpštudent
Borčinová Veronika
názov BP
Gény zúčastnené na programovej bunkovej smrti
názov v AJ
Genes involved in programmed cell death
kľúčové slová
Drosophila, apoptóza, programovaná bunková smrť
strany
42
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
147 bpštudent
Braný Dušan
názov BP
Domestikácia pšenice, etnogenéza Európanov a vývoj indoeurópskych jazykov – hľadanie súvislostí
názov v AJ
Wheat domestication, ethno-genesis of Europeans and development of Indo-European languages – searching for connections
kľúčové slová
poľnohospodárstvo, neolit, haplotyp, etnogenéza, demická difúzia, indoeurópske jazyky
strany
45
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
148 bpštudent
Brósková Jana
názov BP
Drosophila melanogaster ako model pre štúdium karcinogenézy.
názov v AJ
Drosophila melanogaster as a model for studying tumorigenesis.
kľúčové slová
Drosophila, tumor-supresorový gén, mutácia, karcinogenéza
strany
45
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
149 bpštudent
Danovičová Petra
názov BP
Molekulárne determinanty apokrinnej sekrécie
názov v AJ
Molecular determinants of apocrine secretion
kľúčové slová
apokrinná sekrécia, Drosophila malanogaster, apoptóza, slinné žľazy
strany
43
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
150 bpštudent
Dudeková Henrieta
názov BP
Funkcie reparačných faktorov na jadrových telomérach eukaryotických organizmov
názov v AJ
Functions of repair proteins associated with nuclear telomeres in eukaryotic organisms
kľúčové slová
teloméry, dvojvláknové zlomy DNA, oprava DNA, heterodimér Ku70/80, komplex MRN
strany
44
školiteľ
Lucia Šimoničová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
151 bpštudent
Gécová Dominika
názov BP
RNA a jej využitie vo forenznej praxi
názov v AJ
The use of RNA in forensic science
kľúčové slová
mRNA, rRNA, miRNA, telesné tekutiny, forenzná genetika
strany
42
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
152 bpštudent
Grmanová Zuzana
názov BP
Polymerázová reťazová reakcia
názov v AJ
Polymerase chain reaction
kľúčové slová
optimalizácia PCR, polymerizácia, polymerázová reťazová reakcia, primer, termostabilná DNA polymeráza
strany
46
školiteľ
Andrea Pleceníková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
153 bpštudent
Hrindová Božidara
názov BP
Fenomén „Low Copy Number“ (LCN) vo forenznej genetike
názov v AJ
Phenomenon „Low Copy Number“(LCN) in forensic genetics
kľúčové slová
Forenzná genetika, low copy number DNA, kvantifikácia ľudskej DNA, PCR inhibítory, DNA extrakcia, DA analýza, DNA profilovanie
strany
40
školiteľ
Andrej Choma
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
154 bpštudent
Hunková Júlia
názov BP
Eliminácia genotoxických účinkov environmentálnych stresorov prírodnými látkami
názov v AJ
The elimination of genotoxic effects of environmental stressors by natural substances
kľúčové slová
oxidačný stres, flavonoidy, quercetín, DPPH assay, Comet assay
strany
56
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
155 bpštudent
Jakl Lukáš
názov BP
Mikroorganizmy ako model kooperatívneho správania
názov v AJ
Microorganisms as a Model of Cooperative Behaviour
kľúčové slová
mikroorganizmy; kooperácie, altruizmus, mutualizmus, defekcia
strany
63
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
156 bpštudent
Kalinková Lenka
názov BP
Vzťah medzi párovaním a morfológiou Candida albicans
názov v AJ
Relationship between mating and morphology of Candida albicans
kľúčové slová
Candida albicans, morfológia kolónií, white a opaque fenotyp, párovanie, morfologické prepínanie
strany
48
školiteľ
Katarína Višacká
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
157 bpštudent
Kráľová Barbora
názov BP
Transpozóny v pšeničnom genóme
názov v AJ
Transposable elements in the wheat genome
kľúčové slová
Pšenica, transpozibilné elementy, molekulárne markerové systémy
strany
40
školiteľ
Veronika Michalcová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
158 bpštudent
Lauková Lucia
názov BP
Yarrowia lipolytica ako modelový organizmus molekulárnej genetiky
názov v AJ
Yarrowia lipolytica like a model organism of a molecular genetics
kľúčové slová
Yarrowia lipolytica, dimorfizmus, olejnaté kvasinky, heterológna expresia
strany
43
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
159 bpštudent
Loderer Dušan
názov BP
Bázová excízna oprava
názov v AJ
Base exision repair
kľúčové slová
Bázová excízna oprava, DNA poškodenie, reparačné enzýmy, mechanizmus opravy
strany
45
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
160 bpštudent
Mattová Mária
názov BP
Indukcia reparačných mutantov v Chlamydomonas reinhardtii metódou inzerčnej mutagenézy
názov v AJ
Induction of repair mutants in Chlamydomonas reinhardtii using insertional mutagenesis
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, inzerčná mutagenéza, UV žiarenie, hygromycín, mutant
strany
59
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
161 bpštudent
Priščáková Petra
názov BP
Nové trendy v sekvenovaní DNA
názov v AJ
New developments in DNA sequencing
kľúčové slová
sekvenovanie DNA, SOLiD, 454, Solexa
strany
73
školiteľ
Peter Civáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
162 bpštudent
Saksonová Simona
názov BP
Adaptácie a odpovede rastlín na abiotické stresové faktory
názov v AJ
Adaptations and responses of plants to abiotic stress factors
kľúčové slová
P. sativum L.; stres; ťažké kovy; Comet assay; poškodenie DNA; ROS; stresové proteíny
strany
44
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
163 bpštudent
Sňahničanová Zuzana
názov BP
Oxidačné poškodenia a ich eliminácia z genómu
názov v AJ
Oxidative DNA damage and their elimination from genome
kľúčové slová
ROS- reaktívne formy kyslíka, oxidačné poškodenia biomakromolekúl, bázová excízna oprava, mutácie, rakovina
strany
50
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
164 bpštudent
Svrčková Jana
názov BP
Mikrosatelity v genóme človeka
názov v AJ
Microsatellites in human genome
kľúčové slová
Repetitívne sekvencie, mikrosatelity, ľudský genóm, genetický marker, genomická nestabilita
strany
41
školiteľ
Roman Dušinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
165 bpštudent
Šándorová Zuzana
názov BP
Pôvod intrónov a ich úloha v evolúcii
názov v AJ
The origin of introns and their roles in evolution
kľúčové slová
pôvod intrónov, cis- a trans-zostrih, exon-shuffling, alternatívny zostrih, samozostrih, spliceozóm
strany
71
školiteľ
Matej Vesteg
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
166 bpštudent
Šichmanová Zuzana
názov BP
Genómová diverzita stafylokokov vzhľadom na rezistenciu voči meticilínu
názov v AJ
Genome diversity of staphylococci regarding methicilin resistance
kľúčové slová
genómová diverzita, meticilín, rezistencia, SCCmec
strany
46
školiteľ
Mária Mikulášová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
167 bpštudent
Šlenker Marek
názov BP
Promótorové elementy RG analógov rastlín
názov v AJ
Promoter elements of RG analogues of plants
kľúčové slová
gény rezistencie, Oryza sativa, Arabidopsis thaliana, TATA box, Y polia, promótor
strany
60
školiteľ
Peter Civáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
168 bpštudent
Šnegoňová Martina
názov BP
Kalibrácia podmienok v protokole Comet assay pomocou BER reparačného enzýmu
názov v AJ
Calibration of the Comet assay protocol with the help of a base-excision repair enzyme
kľúčové slová
voľné radikály, 8-oxoguanín, bázová excízna oprava, DNA glykozylázy, Comet assay
strany
51
školiteľ
Katarína Hašplová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
169 bpštudent
Trubačová Simona
názov BP
Funkčné plastidy v bunkách stavovcov – len utópia?
názov v AJ
The functional plastids in cells of vertebrates – only a utopia?
kľúčové slová
endosymbióza, plastidy, kleptoplasty, fenomén zelenej kravy, fototrofné mikroorganizmy
strany
44
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
170 bpštudent
Valenčíková Romana
názov BP
Rekombinačné proteíny a ich úloha pri údržbe telomér
názov v AJ
Recombination proteins and their role in telomere maintenance
kľúčové slová
homologická rekombinácia, teloméry, spájanie nehomologických koncov
strany
49
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
171 bpštudent
Vašková Jana
názov BP
Real-time PCR a jej využitie vo forenznej genetike
názov v AJ
Utilization of real-time PCR in forensic genetics
kľúčové slová
Extrakcia DNA, real-time PCR, inhibítory PCR, DNA kvantifikácia
strany
40
školiteľ
Andrej Choma
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
172 bpštudent
Vokálová Lenka
názov BP
Drosophila melanogaster ako model pre štúdium kmeňových buniek
názov v AJ
Drosophila melanogaster as a model system to study stem cells
kľúčové slová
zárodočné kmeňové bunky, nervové kmeňové bunky, asymetrické bunkové delenie, determinanty bunkového osudu, niche
strany
53
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
173 bpštudent
Vyskočilová Soňa
názov BP
Reparačné systémy v mitochondriách cicavcov
názov v AJ
Repair pathways in mammalian mitochondria
kľúčové slová
mitochondriálna DNA, reaktívne formy kyslíka, reparačné systémy, bázová excízna oprava
strany
43
školiteľ
Zuzana Dobiašová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
174 bph
Zeiselová Lucia
názov BP
Patologické stavy spôsobené poruchami mitochondriálnych funkcií
názov v AJ
Pathological states caused by defects in mitochondrial functions
kľúčové slová
mitochondrie, dedičnosť, mitochondriálne ochorenia
strany
56
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
175 bp

Hárok 3: 2013

2013

študent
Daniela Brišková
názov BP
Molekulárne markerové systémy v genomike rodu Triticum L.
názov v AJ
Molecular marker systems in genomics of the genus Triticum L.
kľúčové slová
Triticum, molekulárne markery, DArT, retrotranspozóny
strany
39
školiteľ
Veronika Michalcová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
176 bpštudent
Veronika Cetlová
názov BP
Kryptický sex u rias
názov v AJ
Cryptic sex in algae
kľúčové slová
sexual and asexual reproduction, meiotic cyklus, meiosis-specific genes, Chlorella, Ostreococcus
strany
34
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
177 bpštudent
Ján Frankovský
názov BP
Evolúcia a pôvod telomér
názov v AJ
Evolution and Origin of Telomeres
kľúčové slová
teloméra, problém replikácie koncov lineárnych molekúl DNA, evolúcia
strany
59
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
178 bpštudent
Barbora Gomolčáková
názov BP
Molekulárno-genetická a molekulárno-cytogenetická analýza vzácnych nádorov urogenitálneho traktu
názov v AJ
Molecular-genetic and molecular-cytogenetic analysis of the rare tumors of urogenital tract
kľúčové slová
renálny karcinóm, komparatívna genómová hybridizácia na čipe, fluorescenčná in situ hybridizácia, strata heterozygozity, chromozómové aberácie
strany
53
školiteľ
Tomáš Vaněček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
179 bpštudent
Silvia Jargašová
názov BP
Epigenetické mechanizmy a ich deregulácia v procese karcinogenézy
názov v AJ
Epigenetic mechanisms and their deregulation in carcinogenesis
kľúčové slová
epigenetika, DNA metylácia, modifikácie histónov, rakovina, epigenetická terapia
strany
52
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
180 bpštudent
Eva Kurilová
názov BP
Fenomén mnohonásobnej rezistencie u kvasiniek
názov v AJ
Multidrug resistance phenomenon in yeast
kľúčové slová
mnohonásobná rezistencia, kvasinky, CgPDR16, heterologická expresia
strany
56
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
181 bpštudent
Stanislav Kyzek
názov BP
Rastlina v stresových podmienkach
názov v AJ
Plant under stress conditions
kľúčové slová
obranné mechanizmy, heat-shock proteíny, ťažké kovy, biotické a abiotické stresové faktory
strany
40
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
182 bpštudent
Eduard Martiček
názov BP
Genetické aspekty špeciácie
názov v AJ
Genetic aspects of speciation
kľúčové slová
špeciácia, génový tok, divergencia, sympatria, chromozomálne prestavby, reprodukčná izolácia, Triticum
strany
31
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
183 bpštudent
Tatiana Mesárošová
názov BP
Bunková senescencia a jej význam pre homeostázu mnohobunkových organizmov.
názov v AJ
Cellular senescence and its importance for the homeostasis of multicellular organisms
kľúčové slová
senescencia, teloméry, telomeráza, stresové faktory, nádorová transformácia
strany
47
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
184 bpštudent
Soňa Michlíková
názov BP
Receptor tyrosine kinases and their role in normal and tumour cells
názov v AJ
Polymerase chain reaction
kľúčové slová
bunková signálna dráha; receptorová tyrozín kináza; regulácia bunkovej proliferácie
strany
47
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
185 bpštudent
Ivana Mišová
názov BP
Vplyv žiarenia mobilných telefónov na biologické systémy
názov v AJ
Effect of mobile phone radiation on biological systems
kľúčové slová
žiarenie, mobilný telefón, nádory, poškodenie DNA
strany
54
školiteľ
Katarína Višacká
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
186 bpštudent
Martina Mrvová
názov BP
Prečo sú genómy mitochondrií a plastidov mnohokópiové?
názov v AJ
Why do mitochondria and plastids contain multiple copies of their genomes?
kľúčové slová
organelové genómy, pôvod eukaryotickej bunky, endosymbióza, replikácia a expresia genómov mitochondrií a plastidov, zmeny ploídie organelových genómov počas ontogenézy
strany
37
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
187 bpštudent
Naščáková Zuzana
názov BP
Chlamydomonas reinhardtii pri produkcii látok aplikovateľných v rôznych oblastiach priemyslu
názov v AJ
Importance of Chlamydomonas reinhardtii in the production of substances applicable in the various industries
kľúčové slová
Mikroriasy, C.reinhardtii, biovodík, biodiesel, rekombinantné proteíny.
strany
46
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
188 bpštudent
Nikoleta Pavelková
názov BP
Sledovanie účinku látok rastlinného pôvodu
názov v AJ
Observing the effects of plant origin substances
kľúčové slová
emodin, protinádorové účinky, ROS, apoptóza, angiogenéza
strany
36
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
189 bpštudent
Simona Petrušková
názov BP
Import RNA do mitochondrií
názov v AJ
Mitochondrial RNA import
kľúčové slová
Kľúčové slová: Mitochondrie, mitochondriálny import RNA, transferové RNA, mitochondriálne ochorenia, zacielenie terapeutických RNA.
strany
43
školiteľ
Jana Bakkaiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
190 bpštudent
Lucia Sokolová
názov BP
bHLH-PAS proteíny a ich funkcia u Drosophila melanogaster
názov v AJ
bHLH-PAS proteins and their functions in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
bHLH-PAS proteíny, Drosophila melanogaster, génová expresia, transkripčný faktor
strany
60
školiteľ
Ludmila Pečeňová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
191 bpštudent
Stanislava Stojkovičová
názov BP
Ľudský mitochondriálny genóm
názov v AJ
Human mitochondrial genome
kľúčové slová
mitochondriálna DNA; expresia mt genómu; mitochondriálne ochorenia
strany
54
školiteľ
Zuzana Dobiašová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
192 bpštudent
Darina Šikrová
názov BP
Alternatívne mechanizmy stabilizujúce konce lineárnych chromozómov
názov v AJ
Alternative Mechanisms Stabilizing Ends of Linear Chromosomes
kľúčové slová
teloméry, telomeráza, rekombinácia, transpozícia
strany
44
školiteľ
Slavomír Kinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
193 bpštudent
Simona Švajdová
názov BP
Inaktivácia X chromozómu ako mechanizmus kompenzácie génovej dávky u cicavcov
názov v AJ
X-chromosome inactivation as the mechanism of gene dosage compensation in mammals
kľúčové slová
kompenzácia génovej dávky, inaktivácia X chromozómu, Xist RNA, epigenetika
strany
68
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
194 bpštudent
Veronika Tomková
názov BP
Netradičné funkcie telomerázy
názov v AJ
Non-conventional functions of telomerase
kľúčové slová
telomeráza; teloméry; mitochondrie; oprava DNA; regulácia expresie génov
strany
48
školiteľ
Lucia Šimoničová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
195 bpštudent
Mária Ujacká
názov BP
Molekulárne mechanizmy mnohonásobnej rezistencie baktérií
názov v AJ
Molecular mechanisms of antibacterial multidrug resistance
kľúčové slová
antibiotiká, selekčný tlak, mnohonásobná rezistencia, molekulárne mechanizmy MDR, multirezistentné baktérie
strany
59
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
196 bpštudent
Romana Vajnerová
názov BP
Candida glabrata - kvasinka na hranici dvoch svetov
názov v AJ
Candida glabrata - yeast of two worlds
kľúčové slová
Candida glabrata, genetika, patogenita, mechanizmy rezistencie
strany
63
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
197 bpštudent
Zuzana Vandeliová
názov BP
Molekulárny mechanizmus antioxidačného účinku Lavandula angustifolia
názov v AJ
Molecular mechanism of antioxidant effect of Lavandula angustifolia
kľúčové slová
oxidačný stres, antioxidanty, SOD, GPx, stanovenie antioxidačných enzýmov, Lavandula angustifolia
strany
40
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
198 bpštudent
Patrícia Žižkovičová
názov BP
SNP typing metodológie vo forenznej genetike – pre a proti
názov v AJ
SNP typing methodologies in forensic genetics – advantages and disadvantages
kľúčové slová
forenzná genetika, DNA analýza, SNP polymorfizmy, DNA polymorfizmy
strany
52
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
199 bp

Hárok 4: 2014

2014

študent
Zuzana Brzáčová
názov BP
Programovaná bunková smrť a jej evolučný pôvod
názov v AJ
Programmed cell death and its origin of evolution
kľúčové slová
Programovaná bunková smrť, apoptóza, fenoptóza
strany
30
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
200 bpštudent
Lorina Demecsová
názov BP
Odpovede rastlín na stresové podmienky
názov v AJ
Responses of plants on stress conditions
kľúčové slová
rastlina, stres, obranné mechanizmy, heat shock proteíny, epigenetické mechanizmy, comet assay
strany
34
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
201 bpštudent
Nikola Ďuríková
názov BP
Markery na X – chromozóme: minulosť, súčasnosť a budúcnosť
názov v AJ
X – chromosomal markers: past, present and future
kľúčové slová
STR, X-STR, genetický polymorfizmus, príbuzenské testovanie, haplotyp
strany
37
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
202 bpštudent
Jaroslav Ferenc
názov BP
Evolučná biochémia
názov v AJ
Evolutionary biochemistry
kľúčové slová
evolučná biológia, biochémia, sekvenčný priestor
strany
46
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
203 bpštudent
Matej Gazdarica
názov BP
Programovaná bunková smrť a úloha zložiek endoplazmatického retikula v apoptóze
názov v AJ
Programmed cell death and role of components of endoplasmic reticulum in apoptosis
kľúčové slová
programovaná bunková smrť, autofágia, apoptóza, nekróza, endoplazmatické retikulum, ER-stres, unfolded protein response
strany
40
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
204 bpštudent
Ivana Goffová
názov BP
Názov slovenský: Telomérový pozičný efekt a jeho význam pre adaptáciu eukaryotických mikroorganizmov na náhle zmeny prostredia
názov v AJ
Názov anglický: Telomere position effect and its role in the adaptation of eukaryotic microorganisms to environmental changes
kľúčové slová
teloméry; mikroorganizmy; kvasinky; adaptácia
strany
39
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
205 bpštudent
Peter Gorilák
názov BP
Regulácia génovej expresie olfaktorických receptorov
názov v AJ
Regulation of gene expression of olfactory receptors
kľúčové slová
čuch, olfaktorické receptory, regulácia expresie, GPCR, epigenetika
strany
40
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
206 bpštudent
Barbora Huraiová
názov BP
Molekulárny základ aneuploídií u ľudí
názov v AJ
Molecular origin of human aneuploidy
kľúčové slová
aneuploídia, meióza, segregácia, synaptonemálny komplex, kohezín
strany
42
školiteľ
Katarína Gaplovská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
207 bpštudent
Veronika Kloknerová
názov BP
Génové produkty zúčastnené na programovanej bunkovej smrti
názov v AJ
Gene products involved in programmed cell death
kľúčové slová
apoptóza, apoptozóm, Drosophila melanogaster, IAPs, Bcl-2
strany
41
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
208 bpštudent
Jana Kružliaková
názov BP
Molekulárne mechanizmy rakoviny sprostredkovanej alkoholom
názov v AJ
Molecular mechanisms of alcohol-mediated carcinogenesis
kľúčové slová
arcinogenéza, etanol, acetaldehyd, molekulárne mechanizmy, syndróm Francúzsky paradox, Dojčenský/Fetálny alkoholový
strany
51
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
209 bpštudent
Eva Mikulášová
názov BP
Sledovanie účinku látok obsiahnutých v Hypericum perforatum L.
názov v AJ
Study on effect of compounds present in Hypericum perforatum L.
kľúčové slová
Hypericum perforatum L., bioaktívne látky, nádorové ochorenia, fotodynamická terapia, fotodynamická diagnostika, comet assay, emodin
strany
48
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
210 bpštudent
Jana Plavá
názov BP
Štruktúra a funkcia kohezínu
názov v AJ
Cohesin structure and function
kľúčové slová
kohezín, kohézia sesterských chromatíd, mitóza, meióza, oprava DNA
strany
49
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
211 bpštudent
Marek Puškár
názov BP
Chromatínová imunoprecipitácia a jej využitie
názov v AJ
Chromatin immunoprecipitation and its applications
kľúčové slová
chromatínová imunoprecipitácia, modifikácie histónov, epigenetika, krížové väzby
strany
33
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
212 bpštudent
Aneta Šidíková
názov BP
Syntetické bunky
názov v AJ
Synthetic cells
kľúčové slová
Kľúčové slová: syntetická biológia, proteínové inžinierstvo, syntéza DNA, syntetické chloroplasty, minimálny genóm
strany
32
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
213 bpštudent
Anna Urbánová
názov BP
FOXP2: molekulárna podstata, funkcia a evolúcia
názov v AJ
FOXP2: molecular basis, function and evolution
kľúčové slová
FOXP2, transkripčný faktor, ľudský mozog, vývoj ľudskej reči
strany
42
školiteľ
Katarína Višacká
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
214 bp

Hárok 5: 2015

2015

študent
Klaudia Babišová
názov BP
Nové aspekty apokrinnéj sekrécie: porovnanie medzi cicavcami a Drosophila melanogaster
názov v AJ
Novel aspects of apocrine secretion: comparison between mammals and Drosophila melanogaster
kľúčové slová
apokrinná sekrécia, Drosophila melanogaster, slinné žľazy
kľúč. slová v AJ
apocrine secretion, Drosophila melanogaster, salivary glands
strany
42
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
215bpštudent
Ľudmila Bendíková
názov BP
Biologické účinky fytochemikálií prítomné v rastlinách z čeľade Lamiaceae
názov v AJ
Biological effects of phytochemicals present in plants of the family Lamiaceae
kľúčové slová
chemoprevencia, oxidačný stres, antioxidanty, polyfenoly, Lamiaceae, kyselina rozmarínová
kľúč. slová v AJ
chemoprevention, oxidative stress, antioxidants,polyphenols, Lamiaceae, rosmarinic acid
strany
49
školiteľ
Annamária Srančíková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
216bpštudent
Mária Brodňanová
názov BP
Úloha inzulínu-podobných peptidov u hmyzu
názov v AJ
The role of insulin-like peptides in insects
kľúčové slová
inzulín, Bombyx, Drosophila, tyrozín kináza, neuropeptidy, mozog, tukové teleso
kľúč. slová v AJ
insulin, Bombyx, Drosophila, tyrosine kinase, neuropeptids, brain, fat body
strany
47
školiteľ
Dušan Žitňan
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
217bpštudent
Lenka Chlupisová
názov BP
Genetické javy v malých populáciách
názov v AJ
Genetic events in small populations
kľúčové slová
genetický drift, inbríding, efektívna veľkosť populácie, konzervačná genetika
kľúč. slová v AJ
genetic drift, inbreeding, effective population size, conservation genetics
strany
40
školiteľ
Roman Dušinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
218bpštudent
Nikola Čanigová
názov BP
Nekanonická translácia
názov v AJ
Non-canonical translation
kľúčové slová
translácia, nekanonické mechanizmy, evolúcia
kľúč. slová v AJ
translation, non-canonical mechanisms, evolution
strany
50
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
219bpštudent
Miroslava Danišová
názov BP
Experimentálne manipulácie s počtom centrozómov u modelového organizmu Drosophila melanogaster
názov v AJ
Experimental manipulation with centrosome number on model organism Drosophila melanogaster
kľúčové slová
centrozóm, centriola, drozofila, amplifikácia, neuroblasty, DSas-4, SAK
kľúč. slová v AJ
centrosome, centriole, Drosophila, amplification, neuroblasts, DSas-4, SAK
strany
38
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
220bpštudent
Terézia Ďuráčiová
názov BP
Nutrigenomika alebo ako sa liečiť jedlom.
názov v AJ
Nutrigenomics or how to cure with food.
kľúčové slová
gény, výživa, nutrigenomika, metabolizmus
kľúč. slová v AJ
genes, nutrition, nutrigenomics, metabolism
strany
47
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
221bpštudent
Ivana Ďurovcová
názov BP
Môže bisfenol A ovplyvniť ľudské zdravie?
názov v AJ
Can bisphenol A affect human health?
kľúčové slová
epigenetika, bisfenol A, genotoxicita, biotransformácia
kľúč. slová v AJ
epigenetics, bisphenol A, genotoxicity, biotransformation
strany
43
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
222bpštudent
Katarína Fabišíková
názov BP
Muž alebo žena?
názov v AJ
Man or woman?
kľúčové slová
diferenciácia gonád, poruchy pohlavného vývoja, rodová identita, vrodené vývojové abnormality
kľúč. slová v AJ
differentiation of the gonads, disorders of sex development, gender identity, congenital abnormalities
strany
57
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
223bpštudent
Monika Ferovová
názov BP
Chromozóm Y – smeruje skutočne k zániku?
názov v AJ
Y chromosome – does it really head towards its extinction?
kľúčové slová
chromozóm Y, pohlavie, Sry, Eif2s3y, neplodnosť
kľúč. slová v AJ
Y chromosome, sex, Sry, Eif2s3y, infertility
strany
40
školiteľ
Katarína Procházková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
224bpštudent
Daniel Filip
názov BP
Analýza domény neznámej funkcie Dbl2 proteínu v priebehu meiotickej segregácie chromozómov
názov v AJ
The analysis of Dbl2 protein's domain of unknown function in the meiotic chromosome segregation process
kľúčové slová
meióza, segregácia chromozómov, Schizosaccharomyces pombe, Dbl2, DUF2439 doména
kľúč. slová v AJ
meiosis, chromosome segregation, Schizosaccharomyces pombe, Dbl2, DUF2439 domain
strany
57
školiteľ
Lucia Karvaiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
225bpštudent
Dominika Gahurová
názov BP
Optimalizácia transformačných podmienok elektroporácie pre indukciu a selekciu mutantov Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Optimization of transformation conditions of electroporation for the induction and selection of insertion mutants of Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, transformácia, elektroporácia, mutant, inzerčná mutagenéza
kľúč. slová v AJ
Chlamydomonas reinhardtii, transformation, elektroporation, mutant, insertional mutagenesis
strany
54
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
226bpštudent
Naďa Gregušová
názov BP
Využitie nanočastíc v biologii a medicíne a ich vplyv na ľudské bunky
názov v AJ
Application of nanoparticles in biology and medicine, and their effect on human cells
kľúčové slová
Nanočastice, cytotoxicita, oxidačný stres, bunková signalizácia, genotoxicita
kľúč. slová v AJ
Nanoparticles, cytotoxicity, oxidative stress, cell signaling, genotoxicity
strany
39
školiteľ
Barbora Buliaková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
227bpštudent
Olívia Grešová
názov BP
Metódy vytvárania fylogenetických stromov
názov v AJ
Phylogenetic trees construction methods
kľúčové slová
fylogenéza, fylogenetické stromy, znakové metódy, vzdialenostné metódy
kľúč. slová v AJ
phylogenesis, phylogenetic trees, discrete methods, distance methods
strany
35
školiteľ
Roman Dušinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
228bpštudent
Ľudmila Holubová
názov BP
Sekundárne metabolity a ich význam pre rastliny
názov v AJ
Secondary metabolites and their role in plants
kľúčové slová
fenylpropanoidy; alkaloidy; terpény; elicitory; kyselina jasmonová
kľúč. slová v AJ
phenylpropanoids; alkaloids; terpenes; elicitors; jasmonic acid
strany
37
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
229bpštudent
Ivana Hubayová
názov BP
Sledovanie účinku látok rastlinného pôvodu
názov v AJ
Monitoring the effect of plant substances
kľúčové slová
Hypericum perforatum L., hyperforín, P-glykoproteínová pumpa, cytochróm P 450, antioxidačná aktivita.
kľúč. slová v AJ
Hypericum perforatum L., hyperforin, P-glycoprotein, cytochrome P 450, antioxidant activity.
strany
32
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
230bpštudent
Ivana Jamrichová
názov BP
Mechanizmus pôsobenia rôznych chemických mutagénov na DNA
názov v AJ
The mechanism of action of various chemical mutagens on DNA
kľúčové slová
DNA, mutácia, mutagén, oprava DNA
kľúč. slová v AJ
DNA, mutation, mutagen, DNA repair
strany
34
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
231bpštudent
Barbora Keresztesová
názov BP
Determinácia morfológie mitochondrií
názov v AJ
Determination of mitochondrial morphology
kľúčové slová
mitochondrie, fúzia, fragmentácia, mitochondriálny transport
kľúč. slová v AJ
mitochondria, fusion, fragmentation, mitochondrial transport
strany
42
školiteľ
Dana Lajdová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
232bpštudent
Martina Klapáková
názov BP
Genetika spánku
názov v AJ
Genetics of sleep
kľúčové slová
spánok, evolúcia, genetická analýza
kľúč. slová v AJ
sleep, evolution, genetics analysis
strany
45
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
233bpštudent
Lucia Koláriková
názov BP
Apokrinná sekrécia v slinných žľazách Drosophila melanogaster
názov v AJ
Apocrine secretion in the salivary glands of Drosophila melanogaster
kľúčové slová
apokrinná sekrécia, Drosophila melanogaster, slinné žľazy, apoptotické gény
kľúč. slová v AJ
apocrine secretion, Drosophila melanogaster, salivary glands, apoptotic genes
strany
41
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
234bpštudent
Miroslava Kolková
názov BP
Vznik a význam nových génov
názov v AJ
The origin and significance of new genes
kľúčové slová
nové gény, molekulárna evolúcia, duplikácia, retrotranspozícia, horizontálny génový transfer
kľúč. slová v AJ
new genes, molecular evolution, duplication, retrotransposition, horizontal gene transfer
strany
43
školiteľ
Katarína Juríková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
235bpštudent
Kristína Kopecká
názov BP
Lieky vo vodách a ich vplyv na genetický aparát akvatických organizmov
názov v AJ
Drugs in water and their effect on genetic apparatus of aquatic organisms
kľúčové slová
antibiotiká, proteosyntéza, odpadové vody, mikroskopické riasy, genotoxikológia
kľúč. slová v AJ
antibiotics, proteosynthesis, waste water, microscopic algae, genotoxicology
strany
38
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
236bpštudent
Petra Lapšanská
názov BP
Analýza DNA pre forenzné účely
názov v AJ
DNA analysis for forensic purposes
kľúčové slová
DNA, biologický materiál, alela, DNA profil
kľúč. slová v AJ
DNA, biological material, allele, DNA profiling
strany
49
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
237bpštudent
Patrícia Lukáčová
názov BP
Hranice možností kmeňa Euglenozoa
názov v AJ
The limits of Euglenozoa
kľúčové slová
Euglenozoa, Euglena, Leishmania, Trypanosoma, adaptácia
kľúč. slová v AJ
Eugleozoa, Euglena, Leishmania, Tryopanosoma, adaptation
strany
54
školiteľ
Erik Birčák
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
238bpštudent
Martin Marônek
názov BP
Gény zúčastnené na programovanej bunkovej smrti
názov v AJ
Genes participating in programmed cell death
kľúčové slová
programovaná bunková smrť, apoptóza, autofágia, Drosophila melanogaster, kaspázy
kľúč. slová v AJ
programmed cell death, apoptosis, autophagy, Drosophila melanogaster, caspases
strany
36
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
239bpštudent
Jakub Masaryk
názov BP
Interakcie génu PDR16 s génmi zodpovednými za toleranciu kvasiniek Saccharomyces cerevisiae k azolom
názov v AJ
The study of PDR16 gene interaction with genes responsible for Saccharomyces cerevisiae tolerance to azoles
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, PDR16, mnohonásobná rezistencia, delécia
kľúč. slová v AJ
Saccharomyces cerevisiae, PDR16, multidrug resistance, deletion
strany
53
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
240bpštudent
Lea Mináriková
názov BP
Procesy spojené s predlžovaním telomér prostredníctvom telomerázy
názov v AJ
Processes associated with the elongation of telomeres by enzyme telomerase
kľúčové slová
teloméry, telomeráza, regulácia telomerázy, telomerické proteíny, reparačné proteíny, upravovanie koncov chromozómov
kľúč. slová v AJ
telomeres, telomerase, regulation of telomerase, telomeric proteins, DNA, repair proteins, chromosome ends processing
strany
42
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
241bpštudent
Michaela Mišová
názov BP
Dynamické štruktúry na koncoch chromozómov
názov v AJ
Dynamic Structures at Chromosome Ends
kľúčové slová
teloméry, TERRA, nekódujúca RNA, telomeráza, chromatín
kľúč. slová v AJ
telomeres, TERRA, non-coding RNA, telomerase, chromatin
strany
49
školiteľ
Filip Červenák
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
242bpštudent
Patrícia Pecháčová
názov BP
Charakteristika a účinky bioaktívnych látok rodu Hypericum
názov v AJ
The characteristics and effects of bioactive compounds from the genus Hypericum
kľúčové slová
Hypericum perforatum L., hypericín, fotodynamická terapia, apoptóza, hyperforín
kľúč. slová v AJ
Hypericum perforatum L., hypericin, photodynamic therapy, apoptosis, hyperforin
strany
40
školiteľ
Petronela Imreová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
243bpštudent
Silvia Pečková
názov BP
Haplobloky v genómoch človeka, zvierat a rastlín
názov v AJ
Haplotype blocks in the human, animal and plant genomes
kľúčové slová
asociácia, haploblok, haplotyp, jednonukleotidový polymorfizmus (SNP), mapovanie, väzbová nerovnováha
kľúč. slová v AJ
association, haplotype block, haplotype, single nucleotide polymorphism (SNP), mapping, linkage disequilibrium
strany
48
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
244bpštudent
Natália Podhorská
názov BP
Fylogenetická analýza pri sieťovitej evolúcii
názov v AJ
Phylogenetic analysis under reticulate evolution
kľúčové slová
fylogenéza, fylogenetické stromy, siete
kľúč. slová v AJ
phylogeny, phylogenetic trees, networks
strany
50
školiteľ
Roman Dušinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
245bpštudent
Ondrej Pös
názov BP
Lieky zo skupiny statínov a ich nežiaduce genetické účinky
názov v AJ
Drugs from the group of statins and their undesirable genetic effects
kľúčové slová
Statíny, lieky, cholesterol, genetické dôsledky, detoxifikačné procesy
kľúč. slová v AJ
Statins, drugs, cholesterol, genetic effect, detoxification processes
strany
41
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
246bpštudent
Lenka Prokopcová
názov BP
Molekulárne mechanizmy detoxikácie xenobiotík
názov v AJ
Molecular mechanisms of xenobiotics detoxication
kľúčové slová
Detoxikácia, xenobiotiká, molekulárne mechanizmy, effluxné pumpy, biokonverzia
kľúč. slová v AJ
Detoxication, xenobiotics, molecular mechanisms, efflux pumps , bioconversion
strany
Počet
školiteľ
Eva Miadoková, DrSc
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
247bpštudent
Silvija Radenkovič
názov BP
Úloha telomér a telomerázy v onkogenickej transformácii buniek
názov v AJ
The role of telomeres and telomerase in oncogenic transformation
kľúčové slová
telomeráza, teloméry, karcinogenéza, protirakovinová terapia
kľúč. slová v AJ
telomeres, telomerase, anti-cancer therapy, carcinogenesis
strany
55
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
248bpštudent
Gabriela Sabolová
názov BP
Oxidačný stres a antioxidačné mechanizmy
názov v AJ
Oxidative stress and antioxidant mechanisms
kľúčové slová
oxidačný stres, ROS, antioxidanty, antioxidačné mechanizmy
kľúč. slová v AJ
oxidative stress, ROS, antioxidants, antioxidant mechanisms
strany
48
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
249bpštudent
Valéria Scholtzová
názov BP
Vplyv acetylácie kohezínu na segregáciu chromozómov, opravu dvojvláknových zlomov a tvorbu rRNA
názov v AJ
Impact of cohesin acetylation on chromosome segregation, double strand break repair and rRNA production
kľúčové slová
Kohezín, Smc3, acetyltransferáza rodiny ECO, deacetyláza HDAC8/Hos1, mitóza, meióza, dvojvláknové zlomy, rDNA, Cornelia de Lange, Robertsov syndróm
kľúč. slová v AJ
cohesin, Smc3, acetyltransferase of the ECO family, deacetylase HDAC8/Hos1, mitosis, meiosis, double strand breaks, rDNA, Cornelia de Lange, Roberts syndrome
strany
52
školiteľ
Juraj Gregáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
250bpštudent
Jana Špačková
názov BP
Výživa a jej vplyv na epigenetickú reguláciu génov
názov v AJ
Nutrition and its effects on epigenetic gene regulation
kľúčové slová
epigenetická regulácia, metylácia DNA, agouti myš, strava
kľúč. slová v AJ
epigenetic regulation, DNA methylation, agouti mouse, nutrition
strany
41
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
251bpštudent
Terézia Valkovičová
názov BP
Mitochondrie ako model pre štúdium evolúcie lineárnych genómov
názov v AJ
Mitochondria as model for the study of the evolution of linear genomes
kľúčové slová
mitochondria, mitochondriálny genóm, linearizácia, evolúcia
kľúč. slová v AJ
mitochondrion, mitochondrial genome, linearisation, evolution
strany
43
školiteľ
Filip Brázdovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
252bpštudent
Dominika Vešelényiová
názov BP
Experimentálna evolúcia
názov v AJ
Experimental evolution
kľúčové slová
experimentálna evolúcia, evolúcia, laboratórny výber, selekcia, symbióza
kľúč. slová v AJ
experimental evolution, laboratory selection, selection, symbiosis
strany
48
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
253bp