Prehľad

2005
2006
2007
2008
2009
2010


List 1: 2005

BAKALÁRSKE PRÁCE


Rok2005


študent
Zuzana Bancíková
názov BP
Poruchy mitochondriálnej DNA v návaznosti na ľudské ochorenia
kľúčové slová
mitochondrie, mitochondriálna DNA, mutácia, mutant, choroba
strany
január-30
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
1 bp
študent
Erika Halászová
názov BP
Etické problémy genetických manipulácií
kľúčové slová
geneticky modifikované organizmy
strany január-38
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
2 bp
študent
Hana Kautmanová
názov BP
Transport iónov na vnútornej mitochondriálnej membráne Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
mitochondrie, transport iónov, membrány, Saccharomyces cerevisiae
strany
január-32
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
3 bp
študent
Eva Krascenitsová
názov BP
Oxidačný stres, antioxidanty a rakovina
kľúčové slová
oxidačný stres, antioxidanty, rakovina
strany
január-28
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
4 bp
študent
Zuzana Mydlíková
názov BP
Cytogenetika pšenice
kľúčové slová
genóm, evolúcia,Triticum
strany
január-20
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
5 bp
študent
Ľubica Strháková
názov BP
Neurofibromatóza typu I a možnosti detekcie mutácií NF1 génu
kľúčové slová
neurofibromatózy typu I, NF1 gén, detekcia mutácií
strany
január-23
školiteľ
R. Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
6 bp
študent
Radoslava Tomášová
názov BP
Vplyv ionozujúceho žiarenia na bunku
kľúčové slová
ionizujúce žiarenie, reparačné mechanizmy
strany
január-25
školiteľ
E. Hlinková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
7 bp
študent
Veronika Turčániová
názov BP
Mapovanie génov na chromozómoch
kľúčové slová
mapovanie génov, hybridizačné techniky, PFGE, polymorfizmus DNA sekvencií
strany
január-35
školiteľ
D. Vlček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
8 bp
Nahor

List 2: 2006

BAKALÁRSKE PRÁCE


Rok 2006


študent
Zuzana Csányiová
názov BP
Príčiny vzniku vrodených vývojových chýb
názov BPv AJ
Causes of the development of congenital malformations
kľúčové slová
mutations, teratology, teratogens, mutagens, congenital malformations
strany
január-28
školiteľ
M. Trebatická
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
9 bp
študent
Ervín Gyorgy
názov BP
Techniky DNA markerov v genetike rastlín
názov BP v AJ
DNA marker techniques in plant genetics
kľúčové slová
DNA markers, RFLP, RAPD, AFLP, SSR, ISSR, PCR-SSCP, sequencing DNA, EST
strany
január-18
školiteľ
P. Civáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
10 bp
študent
Katarína Hašplová
názov BP
Optimalizácia kométového testu u Arabidopsis thaliana
názov BP v AJ
Optimalization comet assay in Arabidopsis thaliana
kľúčové slová
comet assay, single cell gel electrophoresis, Arabidopsis thaliana, DNA damage
strany
január-25
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
11 bp
študent
Dominika Hroššová
názov BP
Účinnosť rôznych typov vektorov v homologickej rekombinácii Chlamydomonas reinhardtii
názov BP v AJ
The efficience of different vector types in homologous recombination of Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
homologous recombination, Chlamydomonas reinhardtii, repair mechanisms, illegitimate recombination
strany
január-44
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
12 bp
študent
Alexandra Hudecová
názov BP
Fluorescenčná in situ hybridizácia
názov BP v AJ
Fluorescence in situ hybridization
kľúčové slová
FISH, DNA, fluorescence, hybridization, chromosome, microscopy
strany
január-29
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
13 bp
študent
Ľubica Konopková
názov BP
Comet assay a jej použitie u Chlamydomonas reinhardtii
názov BP v AJ
Comet assay and it’s usage on Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
comet assay, SCGE, Chlamydomonas reinhardtii, DNA damage, DNA strand breaks
strany
január-22
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
14 bp
študent
Veronika Kyselá
názov BP
Význam enzýmov LPOR a DPOR v evolúcii fotosyntetizujúcich rastlín
názov BP v AJ
Significancy of enzymes LPOR and DPOR in evolution of photosynthetic plants
kľúčové slová
chlorophyllide, DPOR, LPOR, photosynthesis, protochlorophyllide
strany
január-46
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
15 bp
študent
Naďa Lepejová
názov BP
Analýza EF-Tu ako supresora respiračného poškodenia u Saccharomyces cerevisiae sposobeneho mutáciou v mt tRNA
názov BP v AJ
Analysis of EF-Tu as a supressor of respiratory defect of Saccharomyces cerevisiae caused by mutation in mt tRNA
kľúčové slová
yeast, mitochondrial DNA, translation, elongation factor
strany
január-37
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
16 bp
študent
Dominika Mániková
názov BP
Selén – látka s antioxidačným aj oxidačným účinkom
názov BP v AJ
Selenium – a substance with an antioxidative and an oxidative effect
kľúčové slová
selenium, antioxidant, oxidant, DNA damage, SSBs, DSBs, apoptosis
strany
január-27
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
17 bp
študent
Jana Nováková
názov BP
Indukcia a detekcia poškodení DNA
názov BP v AJ
Induction and detection of DNA damages
kľúčové slová
damages to DNA, spontaneous mutations, induced mutations, detection of DNA damages, enzyme probes, molecular diagnostic
strany
január-27
školiteľ
D. Vlček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
18 bp
študent
Jana Laláková
názov BP
Morfológia mitochondrií, mitochondriálna DNA a homeostáza mitochondriálnych iónov - chýbajúce prepojenie
názov BP v AJ
Mitochondrial morphology, mitochondrial DNA and mitochondrial ion homeostasis - the missing link
kľúčové slová
mitochondria, morphology, distribution of mitochondria, ion homeostasis, ionophores, ion transport, S. cerevisiae
strany
január-42
školiteľ
S. Petrezsélyová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
19 bp
študent
Peter Pančík
názov BP
Možnosti identifikácie, využitia a geografickej diferenciácie mnohoštetov (Aegilops L.)
názov BP v AJ
Possibilities of identification, utilization and geographic diferentiation of goat grasses (Aegilops L.)
kľúčové slová
goat grasses, Aegilops speltoides, Aegilops tauschii, Aegilops cylindrica, interspecific hybridization, allopolyploidy, bread wheat evolution, rapid genome evolution, molecular markers
strany
január-20
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
20 bp
študent
Lukáš Predajňa
názov BP
Génový tok u rastlín
názov BP v AJ
Gene flow in plants
kľúčové slová
gene flow, interspecific hybridization, introgression, hybrid fitness
strany
január-19
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
21 bp
študent
Zuzana Rausová
názov BP
Oxidačné poškodenia DNA a spôsoby ich reparácie
názov BP v AJ
Oxidative DNA damage and ways of repair
kľúčové slová
base excision repair, oxidative DNA damage, free oxygen radicals, DNA glycosylases, AP endonucleases
strany
január-23
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
22 bp
študent
Martina Remáková
názov BP
Problémy súvisiace s neplodnosťou človeka
názov BP v AJ
roblems relating to human infertility
kľúčové slová
infertility, gametogenesis, human reproduction, germ cells, assisted reproduction
strany
január-29
školiteľ
M. Trebatická
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
23 bp
študent
Ľubomír Tarabčák
názov BP
Stres u rastlín
názov BP v AJ
Stress in plants
kľúčové slová
plant stress, heat shock proteins, oxidative stress, heat stress, chaperones
strany
január-22
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
24 bp
študent
Andrea Vajsová
názov BP
Glykozylácia dôležitá posttranslačná modifikácia proteínov
názov BP v AJ
Glycosylation - the important posttranslation modification of proteins
kľúčové slová
glycans, glycosylation, glycoproteins, O-glycosylation, N-glycosylation, Core subtypes, disorders of glycosylation, Notch signalling pathway
strany
január-40
školiteľ
L. Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
25 bp
Nahor

List 3: 2007

Rok 2007

študent
Bartošová Zdenka
názov BP
Biologická a kultúrna evolúcia: význam maladaptácií pri formovaní ľudského správania
kľúčové slová
evolúcia - biologická, kultúrna,; gény, kultúrne varianty, maladaptácie
strany
45
školiteľ
Tomáška Ľ.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
26 bpštudent
Chovanová Lucia
názov BP
Experimentálne možnosti detekcie genotoxického potenciálu vyššími rastlinami
kľúčové slová
rastlinné biotesty, genotoxicita, in situ monitoring, cytogenetika
strany
38
školiteľ
Dúhová V.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
27 bpštudent
Čipčalová Gabriela
názov BP
Morfogenetické účinky ekdyzónu a juvenilného hormónu počas metamorfózy Drosophila melanogaster
kľúčové slová
ecdysone receptor, ultraspiracle, juvenile hormone, Drosophila melanogaster, Met-mutants, juvenoids
strany
45
školiteľ
Farkač R.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
28 bpštudent
Gáliková Martina
názov BP
Programovaná bunková smrť larválnzch slinných žliaz Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, programovaná bunková smrť, metamorfóza, slinné žľazy, apokrinná sekrécia
strany
53
školiteľ
Farkaš R.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
29 bpštudent
Gnipová Anna
názov BP
Rozpoznanie DNA poškodenia pri nukleotidovej excíznej oprave
kľúčové slová
DNA damage, damage recognition, NER
strany
37
školiteľ
Ševčovičová A.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
30 bpštudent
Horka Matúš
názov BP
Poškodzovanie mitochondriálnej DNA reaktívnymi formami kyslíka a ich úloha v procese starnutia
kľúčové slová
reaktívne formy kyslíka, mitochondriálna DNA, DNA polymeráza γ, fidelita
strany
38
školiteľ
Nosek J.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
31 bpštudent
Jamroškovič Ján
názov BP
Evolúcia mitochondriálneho genómu (strata a transfer mitochondriálnych génov do jadra)
kľúčové slová
mitochondria; mitochondriálny genóm; evolúcia; transfer génov
strany
49
školiteľ
Nosek J., Kosa P.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
32 bpštudent
Jurkovičová Michaela
názov BP
Skvosty genetických zdrojov rastlín Slovenska
kľúčové slová
genetický zdroj rastlín, biologická diverzita, genetická erózia
strany
40
školiteľ
Švec M.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
33 bpštudent
Klepsatel Peter
názov BP
Homeoboxové gény
kľúčové slová
homeoboxové gény, homeodoména, génová regulácia, vývin, evolúcia
strany
47
školiteľ
Vlček D.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
34 bpštudent
Kováčiková Ines
názov BP
Rakovina a využitie prírodných látok pri jej liečbe
kľúčové slová
carcinogenesis, cancer treatment, combination chemotherapy, natural products
strany
32
školiteľ
Naďová S.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
35 bpštudent
Loduhová Jana
názov BP
Životný cyklus kvasinky Saccharomyces cerevisiae a kmeňovébunky: podobnosti a ich implikácie
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, haplo-diploid life cycle, stem cells
strany
39
školiteľ
Tomáška Ľ.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
36 bpštudent
Lukáčková Lívia
názov BP
Epigenetický mechanizmus utlmenia expresie génov a jeho poruchy u Prader-Williho a Angelmanovho syndrómu
kľúčové slová
Epigenetic, genomic imprinting, imprinting centres, Prader- Willi syndrome, Angelman syndrome, SNRPN gene, UBE3A gene
strany
45
školiteľ
Chandoga J.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
37 bpštudent
Mališová Lucia
názov BP
Optimalizácia kométového testu u rastlín
kľúčové slová
Kométový test, alkylačné agensy, DNA poškodenie, DNA reparácia, SCGE
strany
34
školiteľ
Gálová E.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
38 bpštudent
Mattošová Slavomíra
názov BP
Lyzozómové dedičné ochorenia – Lipidózy
kľúčové slová
lyzozómy, lyzozómové ochorenia, Fabryho choroba, Gaucherova choroba
strany
34
školiteľ
Chandoga J.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
39 bpštudent
Mendelová Andrea
názov BP
Hodgkinov lymfóm
kľúčové slová
Hodgkinov lymfóm, Hodgkinove a Reedovej-Sternbergove bunky, EBV
strany
45
školiteľ
Miadoková E.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
40 bpštudent
Messingerová Lucia
názov BP
Genotoxicita cytostatík používaných pri liečbe leukémie
kľúčové slová
leukemiae, TPMT, cytostatics, 6-mercaptopurine
strany
42
školiteľ
Miadoková E.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
41 bpštudent
Mészárosová Melinda
názov BP
Prevencia karcinogenézy pomocou antikarcinogénov a antimutagénov
kľúčové slová
karcinogenéza, antimutagenita, antioxidanty, karotenoidy, polyfenoly, flavonoidy, stopové prvky
strany
38
školiteľ
Vlčková V.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
42 bpštudent
Mikulášová Petra
názov BP
Teloméry a telomeráza ako potenciálne ciele protirakovinovej terapie
kľúčové slová
teloméry, telomeráza, protirakovinová terapia
strany
47
školiteľ
Gunišová S.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
43 bpštudent
Mikulášová Zuzana
názov BP
Akútna myeloblastová leukémia 11q23+/MLL+
kľúčové slová
akútna myeloblastová leukémia, MLL gén, translokácia
strany
56
školiteľ
Ilenčíková D., Grolmus J.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
44 bpštudent
Pleceníková Andrea
názov BP
Oprava DNA poškodení a reparačné mechanizmy Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
DNA poškodenie, DNA oprava, Chlamydomonas reinhardtii
strany
33
školiteľ
Vlček D.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
45 bpštudent
Polláková Veronika
názov BP
Zastavenie bunkového cyklu ako odpoveď bunky na poškodenie DNA
kľúčové slová
kontrolné body bunkového cyklu, DNA poškodenie, senzory, mediátory, transducery, efektory, cyklín-dependentné kinázy (CDKs), DNA oprava
strany
45
školiteľ
Ševčovičová A.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
46 bpštudent
Trošan Peter
názov BP
Selekčné markery rezistencie proti antibiotikám a ich použitie v eukaryotických bunkách
kľúčové slová
antibiotikum, rezistencia na antibiotiká, selekčné markery, Chlamydomonas reinhardtii
strany
44
školiteľ
Slaninová M.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
47 bpštudent
Venit Tomáš
názov BP
Regulácia génovej expresie na úrovni DNA
kľúčové slová
ncRNA, antisense RNA, mikroRNA, RNA interferencia, siRNA, transkripčná atenuácia, riboswitch
strany
33
školiteľ
Kramara J.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
48 bp
Nahor

List 4: 2008

2008

študent
Achbergerová Lucia
názov BP
Úloha transkripčných faktorov v regulácii dimorfizmu Candida albicans
názov v AJ
The role of transcription factors in the regulation of Candida albicans dimorphism
kľúčové slová
Candida albicans, dimorphism, transcription factor
strany
46
školiteľ
J. Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
49 bpštudent
Augustín Tomáš
názov BP
Bunkový cyklus a jeho synchronizácia u Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Cell cycle and its synchronization in Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
bunkový cyklus, Chlamydomonas reinhardtii, cyklín, cyklín-dependentná kináza, kontrolný bod, synchronizácia
strany
35
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
50 bpštudent
Belovičová Martina
názov BP
Chemický svet kvasiniek
názov v AJ
The chemical world of yeasts
kľúčové slová
mnohobunkové spoločenstvá, amoniak, quorum sensing, párovacie feromóny
strany
30
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
51 bpštudent
Bielik Ľudovít
názov BP
Vplyv malých interferujúcich molekúl RNA na expresiu génov
názov v AJ
Influence of small interfering RNA molecules on gene expression
kľúčové slová
miRNA, siRNA, RNA interferencia, RISC, Argonaute proteín, regulácia expresie génov, transkripcia, metylácia
strany
26
školiteľ
D. Vlček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
52 bpštudent
Durdiaková Jaroslava
názov BP
Koľko génov má ľudský genóm?
názov v AJ
How many genes are there in human genome?
kľúčové slová
gén, definícia génu, genóm, počet génov
strany
53
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
53 bpštudent
Ďurčanová Eliška
názov BP
Postupy reverznej genetiky
názov v AJ
Reverse genetics approaches
kľúčové slová
reverzná genetika, cielená a necielená mutagenéza
strany
25
školiteľ
A. Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
54 bpštudent
Érseková Anita
názov BP
Štúdium antimutagénneho a antikarcinogénneho účinku látok prírodného charakteru z hľadiska ich perspektívneho využitia v medicíne
názov v AJ
Study of antimutagenic and anticarcinogenic efects of natural compounds from the point of view of their perspective utilization in medicine
kľúčové slová
antimutagén, antikarcinogén, antioxidant, prírodné látky, flavonoidy, voľné radikály
strany
36
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
55 bpštudent
Farkašová Anna
názov BP
Spoločné a rozdielne znaky kultúrnej a biologickej evolúcie – ľudský jazyk
názov v AJ
Common and different signs of cultural and biological evolution – human language
kľúčové slová
kultúrny fenomén, ľudský jazyk, špecifické oblasti mozgu a gény, evolúcia, kultúra
strany
48
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
56 bpštudent
Fidler Karol
názov BP
Tolerancia poškodenia DNA a mutagenéza
názov v AJ
DNA damage tolerance and mutagenesis
kľúčové slová
oprava poškodenia, DNA poškodenie
strany
35
školiteľ
D. Vlček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
57 bpštudent
Horváth Matej
názov BP
Flavonoidy: Ligandy aktivujúce špecifické membránové receptory a ich vplyv na funkciu bunky
názov v AJ
Flavonoids: Ligands activating specific membrane receptors and their influence on the cell function
kľúčové slová
flavonoidy, fytoestrogény, estrogénové receptory, apoptóza
strany
41
školiteľ
M. Kopásková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
58 bpštudent
Kajabová Viera
názov BP
Odpoveď bunky na poškodenie DNA
názov v AJ
Cell response to DNA damage
kľúčové slová
poškodenie DNA, kontrolné body bunkového cyklu, senzory, mediátory, transducery, efektory
strany
33
školiteľ
A. Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
59 bpštudent
Kliková Katarína
názov BP
Použitie kométového testu na detekciu DNA poškodenia u Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Use of the Comet assay for detecting DNA damage in Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
kométový test, jednobunková gélová elektroforéza, DNA poškodenie, genetická toxikológia, Chlamydomonas reinhardtii
strany
39
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
60 bp
2009

študent
Krajčíová Ľubica
názov BP
Génové manipulácie a ich dôsledky pre človeka a životné prostredie
názov v AJ
Gene manipulation and their consequences for the man and environment
kľúčové slová
génové manipulácie, geneticky modifikované organizmy, kmeňové bunky, embryonálne kmeňové bunky
strany
40
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
61 bpštudent
Kramárová Jana
názov BP
Úloha CD45 v imunitných procesoch
názov v AJ
Role of CD45 in immune processes
kľúčové slová
imunitný systém, antigén, CD45, T lymfocyty, B lymfocyty
strany
33
školiteľ
J. Antalíková (ÚBGŽ, SAV)
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
62 bpštudent
Majerčíková Zuzana
názov BP
Familiárna adenomatózna polypóza
názov v AJ
Familiar adenomatous polyposis
kľúčové slová
polypy, APC gén, mutácie, rakovina
strany
42
školiteľ
D. Ilenčíková (NOÚ)
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
63 bpštudent
Michalcová Veronika
názov BP
Starobylá DNA
názov v AJ
Ancient DNA
kľúčové slová
ancient DNA (starobylá DNA), kontaminácia vzoriek, modifikácia báz, PCR, pšenica letná, Triticum aestivum
strany
43
školiteľ
P. Civáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
64 bpštudent
Miháliková Andrea
názov BP
Regulácia bunkovej morfológie prostredníctvom telomér
názov v AJ
Regulation of cell morphology by telomeres
kľúčové slová
teloméry, telomeráza, Yarrowia lipolytica
strany
46
školiteľ
S. Kinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
65 bpštudent
Pavlíková Alžbeta
názov BP
Nanočastice – možné riziko pre ľudské zdravie a ekosystém
názov v AJ
Nanoparticles - potential risk on human health and ecosytem
kľúčové slová
nanočastice, oxidačný stres
strany
35
školiteľ
A. Gábelová (ÚEO, SAV)
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
66 bpštudent
Petrovičová Jana
názov BP
Úloha esenciálnych proteínov mitochondrií kvasinky Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
The role of essential mitochondrial proteins of yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, mitochondrie, esenciálne proteíny, import preproteínov, tvorba proteínov obsahujúcich Fe/S klastre, morfológia mitochondrií
strany
37
školiteľ
K. Višacká
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
67 bpštudent
Slávová Magdaléna
názov BP
Nehomologické spájanie koncov
názov v AJ
Nonhomologous end joining
kľúčové slová
dvojvláknové zlomy, homologická rekombinácia, nehomologické spájanie koncov DNA, reparačný mechanizmus
strany
49
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
68 bpštudent
Somsedíková Alexandra
názov BP
Teloméry a význam ich štúdia pre ľudskú medicínu
názov v AJ
Telomers and importance of their study for human medicine
kľúčové slová
teloméry, telomeráza, DNA, replikácia, starnutie, rakovina
strany
27
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
69 bpštudent
Šimoničová Lucia
názov BP
Epigenetická regulácia telomér kvasiniek a význam jej štúdia pre ľudskú medicínu
názov v AJ
Epigenetic regulation of yeast telomeres and importance of its investigation for human medicine
kľúčové slová
teloméry, epigenetická modifikácia, kvasinky, TPE, skracovanie telomér, rakovina
strany
32
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
70 bpštudent
Trubenová Barbora
názov BP
Evolúcia fotosyntézy
názov v AJ
Evolution of photosynthesis
kľúčové slová
fotosyntéza, evolúcia, endosymbióza, chlorofyl, oxidoreduktáza
strany
38
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
71 bpštudent
Valuchová Soňa
názov BP
Zelený fluorescenčný proteín
názov v AJ
Green fluorescent protein
kľúčové slová
zelený fluorescenčný proteín, génová expresia, lokalizácia proteínov
strany
35
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
72 bpštudent
Zavadiaková Ivana
názov BP
Candida albicans a jej interakcia s hostiteľom
názov v AJ
Candida albicans and its interaction with the host
kľúčové slová
patogénne kvasinky, Candida albicans, filamenty, hostiteľ, biofilmy, imunita, antimykotiká
strany
38
školiteľ
Z. Holešová, J. Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
73 bpštudent
Zechelová Zuzana
názov BP
Ľudské ochorenia asociované s defektom opravy dvojreťazcových zlomov v DNA
názov v AJ
Human disease associated with repair defects DNA double-strand breaks
kľúčové slová
dvojreťazcové zlomy, reparačné dráhy, ochorenia – ataxia telangiectasia, Nijmegen breakage syndrom, ataxii podobné ochorenia
strany
45
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
74 bpštudent
Židová Zuzana
názov BP
Antimutagénny a antikarcinogénny účinok látok prírodného charakteru potenciálne využiteľných v medicíne
názov v AJ

kľúčové slová
prírodné látky, antimutagénny, antikarcinogénny účinok, Amesov test, kometový test
strany
40
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
75 bp
Nahor

List 5: 2009

2009

študent
Déžiová Ľudmila
názov BP
Gény rezistencie rastlín a ich analógy
názov v AJ
Plant resistance genes and their analogs
kľúčové slová
R gény, NBS, LRR, TIR a CC doména, Avr gény, analógy R génov
key words
R genes, NBS, LRR, TIR and CC domain, Avr genes, R gene analogs
strany
32
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
76 bpštudent
Eichler Tomáš
názov BP
Hormóny a genetická transformácia hmyzu
názov v AJ
Hormones and genetic transformation of insects
kľúčové slová
Bombyx mori, juvenilný hormón, ekdyziotropný hormón, receptor, regulácia, vývin, Methoprene-tolerant, genetická transformácia, bakulovírusy
key words
Bombyx mori, Juvenile hormone, Ecdysis-triggering hormone, receptor, regulation, development, Methoprene-tolerant, genetic transformation, baculoviruses
strany
57
školiteľ
I. Daubnerová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
77 bpštudent
Gemzová Karina
názov BP
Génová terapia
názov v AJ
Gene therapy
kľúčové slová
gén, terapia, vektory, rakovina, samovražedná génová terapia, RNA interferencia
key words
gene, therapy, vectors, cancer, suicide gene therapy, RNA interference
strany
36
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
78 bpštudent
Jiričková Kristína
názov BP
Priama oprava alkylačných poškodení
názov v AJ
Direct repair of alkylation damages
kľúčové slová
alkylačné látky, O6-alkylguanín, O6-alkylguanín DNA alkyltransferáza, chemoterapia
key words
alkylating agents,O6-alkylguanine,O6alkylguanine DNA, alkyltransferase, chemotherapy
strany
41
školiteľ
A. Hercegová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
79 bpštudent
Konkoľová Jana
názov BP
Fluorescenčná in situ hybridizácia a optimalizácia TUNEL assay na rastlinných modelových organizmoch
názov v AJ
Fluorescence in situ hybridization and optimization TUNEL assay on plant model organisms
kľúčové slová
apoptóza, DNA, FISH, fluorescencia, hybridizácia, nukleotid, TdT enzým
key words
apoptotic, DNA, FISH, fluorescence, hybridization, nucleotide, TdT enzyme
strany
43
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
80 bpštudent
Kriška Ján
názov BP
Moderné vedné disciplíny a Projekt ľudského genómu
názov v AJ
Modern scientific disciplines and the Human Genome Project
kľúčové slová
genomika, proteomika, transkriptomika, metabolomika, Projekt ľudského genómu
key words
genomics, proteomics, transcriptomics, metabolomics, the Human Genome Project
strany
45
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
81 bpštudent
Kyjacová Lenka
názov BP
Biologické aspekty starnutia u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Biological Aspects of Ageing in Yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
starnutie, ERCs, genómová nestabilita, Sir, teloméra, telomeráza, kalorická reštrikcia, oxidačný stres, Saccharomyces cerevisiae
key words
ageing, ERCs, genomic instability, Sir, telomere, telomerase, caloric restriction, oxidative stress, Saccharomyces cerevisiae
strany
51
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
82 bpštudent
Libiaková Michaela
názov BP
Sledovanie účinku alkylačnej látky EMS na rastlinné modelové organizmy metódou Comet assay
názov v AJ
Assessment of the effect of alkylating agent EMS on plant model organisms using Comet assay
kľúčové slová
comet assay, jednobunková gélová elektroforéza, DNA poškodenie, Allium cepa, Vicia faba
key words
comet assay, single cell gel electrophoresis, DNA damage, Allium cepa, Vicia faba
strany
46
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
83 bpštudent
Mateášiková Bianka
názov BP
Prečo si organely zachovávajú svoje genómy?
názov v AJ
Why have organelles retained their genomes?
kľúčové slová
chloroplast, mitochondria, redoxná regulácia, organelový genóm, bioenergetická membrána
key words
chloroplast, mitochondria, redox regulation, organellar genome, bioenergetic membrane
strany
36
školiteľ
J. Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
84 bpštudent
Mikulášková Dana
názov BP
Vplyv mutagénnych látok prítomných v potrave na riziko vzniku rakoviny
názov v AJ
The impact of mutagenic substances present in a diet on the risk of cancer formation
kľúčové slová
mutagén, karcinogén, genotoxicita, potrava
key words
mutagen, carcinogen, genotoxicity, nutrition
strany
46
školiteľ
M. Mikulášová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
85 bpštudent
Nagyová Emília
názov BP
Bioprotektívne účinky hyperforínu
názov v AJ
Bioprotective effects of hyperforin
kľúčové slová
hyperforín, ľubovník bodkovaný, bioprotektivita, DPPH test, DNA topologický test
key words
hyperforin, Hypericum perforatum, bioprotectivity, DPPH assay, DNA topology assay
strany
39
školiteľ
A. Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
86 bpštudent
Nahácká Zuzana
názov BP
Genetické syndrómy človeka súvisiace s mutáciami génov NER
názov v AJ
Human genetic disorders associated with mutations in NER genes
kľúčové slová
NER, GGR, TCR, Xeroderma pigmentosum, Cockaynov syndróm, trichothiodistrofia
key words
NER, GGR, TCR, Xeroderma pigmentosum, Cockayne syndrome, trichothiodistrophy
strany
44
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
87 bpštudent
Najmanová Ivana
názov BP
Opravné mechanizmy eukaryotických organizmov
názov v AJ
Repair pathways in eukaryotic organisms
kľúčové slová
DNA poškodenie, reparačný mechanizmus, vyššie rastliny
key words
DNA damage, repair mechanism, higher plants
strany
32
školiteľ
A. Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
89 bpštudent
Páchniková Gabriela
názov BP
Biosynteza zivota v skumavke, alebo nove aspekty syntetickej biologie
názov v AJ
Life biosynthesis in a test tube, or new aspects of synthetic biology
kľúčové slová
syntetická biológia, top down, bottom up, oscilátor,  ribozým, intrón, deoxyribozým
key words
synthetic biology, top down, bottom up, oscilator, ribozyme, introne, deoxyribozyme
strany
42
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
90 bpštudent
Paulenda Tomáš
názov BP
Lieková rezistencia v hemoblastózach
názov v AJ
Multidrug resistance in hemoblastic disorders
kľúčové slová
multilieková rezistencia (MDR), gény abc, transportéry ABC, P glykoproteín, MRP1, ABCG2, AML, ALL, chemoterapia
key words
multidrug resistance (MDR), ABC genes, ABC transporters, P glycoprotein, MRP1, ABCG2, AML, ALL, chemotherapy
strany
46
školiteľ
E. Weismanová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
91 bpštudent
Pečeňová Ľudmila
názov BP
Systémová biológia
názov v AJ
Systems biology
kľúčové slová
siete, motívy, evolúcia sietí, transkripčná regulačná sieť, transkripčné faktory
key words
networks, motifs, evolution of networks, transcription regulatory network, transcription factors
strany
39
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
92 bpštudent
Petrušová Martina
názov BP
Stanovenie antioxidačnej aktivity extraktov Lilium candidum L.
názov v AJ
An evaluation of antioxidative activity of Lilium candidum L. extracts
kľúčové slová
oxidačný stres, reaktívne formy kyslíka, antioxidanty, flavonoidy
key words
oxidative stress, reactive oxygen species, antioxidants, flavonoids
strany
44
školiteľ
M. Kopásková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
93 bpštudent
Slíž Ivan
názov BP
Vzťah opravy DNA k regulácii bunkového cyklu
názov v AJ
The relationship between DNA repair and cell cycle regulation
kľúčové slová
poškodenie DNA, oprava DNA, kontrolné body bunkového cyklu, senzory, mediátory, transduktory, efektory
key words
DNA damage, DNA repair, cell cycle checkpoints, sensors, mediators, transducers, effectors
strany
50
školiteľ
D. Vlček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
94 bpštudent
Smolová Silvia
názov BP
Baktérie mliečneho kysnutia – prameň probiotík
názov v AJ
Lactic acid bacteria – probiotic´s pool
kľúčové slová
probiotiká, baktérie mliečneho kysnutia, funkčné potraviny
key words
probiotics, lactic acid bacteria, functional foods
strany
40
školiteľ
A. Belicová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
95 bpštudent
Zelinková Hana
názov BP
Štúdium molekulárnych fosílií na príklade telomér v bunkách drozofily
názov v AJ
The study of molecular fossils on example of telomeres in Drosophila cells
kľúčové slová
molekulárna fosília, mobilné elementy, teloméry, Drosophila
key words
molecular fossil, mobile elements, telomeres, Drosophila
strany
38
školiteľ
J. Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
96 bpštudent
Labudová Tatiana
názov BP
Genetika v službách kriminalistiky
názov v AJ
Genetics services in criminology
kľúčové slová
forenzné vedy, forenzná genetika, DNA, genetická analýza DNA, biologický materiál, DNA profil
key words
forensic science, forensic genetics, DNA, genetic DNA analysis, biological material, DNA profile
strany
36
školiteľ
E. Gálová, B. Sviežená
sekcia
U Bio-Geo
katedra
B-KGE
signatúra
97 bp
Nahor

List 6: 2010

2010

študent
Erik Birčák
názov DP
Metódy zvýšenia homologickej rekombinácie
názov v AJ
Methods of increasing homologous recombination
kľúčové slová
homologická rekombinácia, génové zacielenie
strany
34
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
98 bpštudent
Daniel Čižmár
názov DP
O pôvode druhov po 150 rokoch
názov v AJ
On the origin of species 150 years later
kľúčové slová
Darwin, speciácia, druh, reprodukčná izolácia
strany
44
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
99 bpštudent
Michaela Debreová
názov DP
Úloha probiotických baktérií v prevencii rakoviny
názov v AJ
The role of probiotic bacteria in cancer prevention
kľúčové slová
rakovina hrubého čreva, mliečne probiotické baktérie, protirakovinové účinky
strany
39
školiteľ
Mária Mikulášová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
100 bpštudent
Lucia Hadariová
názov DP
Hypotézy o pôvode eukaryotickej bunky a ich testovateľnosť
názov v AJ
Hypothesis for the origin of eukaryotic cells and their testability
kľúčové slová
α-proteobaktérie, Archaea, cytoplazma, endomembrány, endosymbióza, fagocytóza, intróny, jadro, mitochondrie, periplazma
strany
37
školiteľ
Matej Vesteg
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
101 bpštudent
Katarína Hríbiková
názov DP
Eukaryotické DNA polymerázy
názov v AJ
Eukaryotic DNA polymerases
kľúčové slová
DNA polymeráza, oprava DNA poškodenia, translézna syntéza
strany
52
školiteľ
A. Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
102 bpštudent
Katarína Chromá
názov DP
Determinácia pohlavia u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Sex determining mechanisms in Drosophila melanogaster/ Determination of sex in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
determinácia pohlavia, kľúčový gén Sxl, kompenzácia dávky, MSL komplex
strany
38
školiteľ
L. Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
103 bpštudent
Martina Ikréniová
názov DP
Remodelácia chromatínu
názov v AJ
Chromatin remodeling
kľúčové slová
chromatín, modifikácia, histón, histónový zvyšok
strany
42
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
104 bpštudent
Petronela Imreová
názov DP
Drosophila melanogaster ako modelový organizmus pre štúdium bunkového cyklu
názov v AJ
Drosophila melanogaster as model organism for study of a cellular cycle
kľúčové slová
bunkový cyklus, Drosophila melanogaster, asymetrické delenie, cyklíny, cyklín-dependentné kinázy
strany
37
školiteľ
L. Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
105 bpštudent
Zuzana Ivaničová
názov DP
Dedičnosť mitochondrií
názov v AJ
Inheritance of mitochondria
kľúčové slová
mitochondrie, dedičnosť organel, Saccharomyces cerevisiae, komplex MMM
strany
33
školiteľ
J. Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
106 bpštudent
Anna Juhásová
názov DP
Členovia PHR/CRY rodiny
názov v AJ
Members of the PHR/CRY family
kľúčové slová
DNA fotolyáza, kryptochrómy, DNA poškodenie
strany
28
školiteľ
A. Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
107 bpštudent
Lucia Kellovská
názov DP
Izoflavóny a ich účinok na zdravie človeka
názov v AJ
Isoflavones and their effect on human health
kľúčové slová
izoflavóny, antioxidačný účinok, rakovina, menopauza, osteoporóza, arteroskleróza
strany
41
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
108 bpštudent
Veronika Klusová
názov DP
Biologická aktivita extraktu z rastliny Euphorbia cyparissias
názov v AJ
Biological activity of extract from Euphorbia cyparissias
kľúčové slová
antioxidanty, flavonoidy, Comet assay, DPPH assay, Euphorbia cyparissias
strany
47
školiteľ
Alexandra Hudecová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
109 bpštudent
Tatiana Košťálová
názov DP
Kliešte a niektoré kliešťami prenášané patogény
názov v AJ
Ticks and tick-borne disease
kľúčové slová
Ixodes ricinus, Borrelia burgdorferi sensu lato, Babesia spp., Anaplasma phagocytophilum, molekulárne metódy detekcie
strany
45
školiteľ
Veronika Tarageľová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
110 bpštudent
Rozvita Krebesová
názov DP
Využitie metódy fluorescenčnej in situ hybridizácie u človeka a rastlín
názov v AJ
Application of fluorescent in situ hybridization in human and plants
kľúčové slová
FISH, DNA, hybridizácia, rastlinný genóm, ľudský genóm
strany
43
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
111 bpštudent
Juraj Kušnierik
názov DP
Nešpecifická rezistencia pšenice (Triticum L.)
názov v AJ
Non-specific resistance of wheat (Triticim L.) against powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. Tritici)
kľúčové slová
nešpecifická rezistencia, pšenica, múčnatka, markery pm génov a QTL
strany
48
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
112 bpštudent
Dana Lajdová
názov DP
Pohlavný výber a jeho úloha v evolúcii
názov v AJ
Sexual selection and its role in evolution
kľúčové slová
pohlavný výber, prírodný výber, pohlavný dimorfizmus,speciácia, Charles Darwin
strany
34
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
113 bpštudent
Elena Ondrisková
názov DP
Evolúcia človeka z pohľadu vývoja stavby tela, kultúry a morálky
názov v AJ
The human evolution of body constitution culture and moral behaviour
kľúčové slová
Charles Darwin, stavba tela, kultúra, morálka, evolúcia
strany
40
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
114 bpštudent
Magdaléna Vreštiaková
názov DP
Stanovenie biologickej aktivity extraktu z Papaver rhoeas
názov v AJ
Assessment of biological activity of the extract of Papaver rhoeas
kľúčové slová
Papaver rhoeas, flavonoidy, DPPH assay, Comet assay, antioxidačné účinky, poškodenie DNA
strany
43
školiteľ
Katarína Hašplová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
115 bpštudent
Katarína Vyparinová
názov DP
Multifunkčnosť proteínu Wernerovho syndrómu pri udržiavaní stability genómu
názov v AJ
Multiple-functions of WRN protein for keeping genome stability
kľúčové slová
VRN proteín, WS, stabilita genómu, DNA reparácia, DNA replikácia
strany
41
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
116 bpštudent
Kristína Záhonová
názov DP
Kópie organelových génov v jadre
názov v AJ
Copies of Organellar Genes in the Nucleus
kľúčové slová
pôvod organel, mitochondrie, plastidy, endosymbiotický transfer génov, NUMT, NUPT
strany
45
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
117 bp
Nahor