Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. Fendeková spoluautorkou top citovaného príspevku

Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. z Katedry hydrogeológie dosiahla významný publikačný úspech a potvrdila, že pracovníci fakulty nielenže publikujú v tých najprestížnejších časopisoch, ale zároveň má ich práca veľký ohlas u editorov časopisov a odbornej verejnosti. Príspevok s názvom „Hydrology needed to manage droughts: the 2015 European case“ publikovaný v prestížnom časopise Hydrological Processes získal významné ocenenie vydavateľstva Wiley ako najcitovanejší pozvaný komentár (Top Cited Invited Commentary) za rok 2016.

Top Cited Invited Commentary [.pdf]    [.jpg]

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie

profesor vysokoškolský, univerzitný

E-mail miriam.fendekova@uniba.sk

Telefón  02/602 96 593

Miestnosť  G-123

Publikačná činnosť Zoznam publikácií