Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 464
Room
G-136
Publications

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 597
Room
G-132
Publications

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 464
Room
G-136
Publications

Mgr. Petra Grand

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG, daily)
Room
G-131

Mgr. Daniel Grega

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (1.dIHG/x, external)

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 596
Room
G-129
Publications

Mgr. Peter Greš

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (1.dEGEX/x, external)

Mgr. Anna Macková

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (1.dIHG, daily)

Ingeborg Osuská

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 638
Room
G-126

Mgr. Marián Stercz

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)