Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 464
Room
G-136
Publications

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 597
Room
G-132
Publications

Mgr. Jaroslav Buša

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (4.dIHG, daily)
Publications

Mgr. Lucia Dunčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (3.dIHG/x, external)
Telephone
02/602 96 629
Room
G-131
Publications

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 464
Room
G-136
Publications

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 596
Room
G-129
Publications

Mgr. Magdaléna Kondrcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (4.dIHG, daily)
Publications

Ingeborg Osuská

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 638
Room
G-126

Mgr. Rudolf Tornyai, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 627
Room
G-134
Publications

doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 600
Room
G-125
Publications