Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students

Mgr. Rudolf Dugovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (1.dIHG, daily)

Mgr. Petra Grand

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (1.dIHG, daily)
Room
G-131

Mgr. Marián Stercz

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (1.dIHG/x, external)